Dato: 01-05-2005 | Videnblad nr. 04.09-09 Emne: Plantemateriale

Kulturstart i nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter

I foråret 1999 blev et feltforsøg etableret på 3 lokaliteter i Danmark med det formål at belyse forskelle i kulturstart med dækrodsplanter og barrodsplanter. Undersøgelsen har, som den første med nordmannsgran, beskæftiget sig med træernes overjordiske vækstparametre såvel som rodudviklingen på planterne, idet forklaring på evt. forskelle i kulturstarten måske kunne findes her.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.09-09
Forfattere: Peter Benfeldt og Niclas Scott Bentsen