Dato: 01-06-1997 | Videnblad nr. 04.11-01 Emne: Plantning

Plantetid for friskoptagne barrodsplanter

Udvalgte pyntegrøntarter

Videnbladet sammenstiller de gældende forsøgsresultater og anbefalinger for plantningstidspunkter for barrodsplanter. Der gives anbefalinger for træarterne: Rødgran, cypres, alm. ædelgran, douglas, nordmannsgran, nobilis og grandis.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.11-01
Forfatter: Claus Jerram Christensen