Dato: 01-12-2004 | Videnblad nr. 05.00-04 Emne: Generelt

Marktryk og køreskader

Skader på jordbunden og træernes rodsystemer kan og bør begrænses ganske meget. Et middel hertil er at forsyne maskinerne med den rigtige hjul og dækudrustning til den aktuelle jordtype. Dette Videnblad angiver nogle retningslinier, der kan være en hjælp hertil.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.00-04
Forfatter: Ebbe Bøllehuus