Insektskader og bekæmpelse

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Biologisk bekæmpelse af ædelgranlus med fluelarver 05.05-41 14-02-2024
Ædelgranbarkbille 05.05-40 27-10-2013
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i juletræer og klippegrønt 05.05-30 14-09-2012
Oldenborreangreb i juletræskulturer 05.05-39 17-12-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe i klippegrøntbevoksninger 05.05-38 01-07-2010
Brun ædelgranbladlus 1 05.05-17 31-05-2010
Ædelgranknopvikleren 05.05-36 31-05-2010
Brun ædelgranbladlus 2 05.05-37 31-05-2010
Skadedyr i kristtorn 05.05-18 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn. Viklere m.fl. 05.05-19 01-05-2008
Forsøg med bekæmpelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-29 01-05-2008
Harlekinmariehønen 05.05-35 01-05-2008
Udbredelse og skadebedømmelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-03 01-04-2008
Gråsnuder - biologi og skadevirkning 05.05-01 01-03-2008
Koglehalvmøl 05.05-27 01-11-2007
Bekæmpelse af koglehalvmøl 05.05-28 01-11-2007
Nyttedyr og ædelgranlus på økologisk og konventionelt dyrkede juletræer 05.05-33 01-02-2007
Betydningen af læhegn for ædelgranlus og nyttedyr i nordmannsgran 05.05-34 01-02-2007
Sprøjtesvovl kan medføre lugtgener 05.05-26 01-12-2006
Ulden ædelgranlus 05.05-24 01-06-2006
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Balsam- og klippegran 05.05-25 01-06-2006
Skader på nordmannsgran nåle 05.05-23 01-02-2006
Sitkabladlus i gran 05.05-22 01-05-2005
Nyttedyr i juletræskulturen I 05.05-31 01-11-2004
Nyttedyr i juletræskulturen II 05.05-32 01-11-2004
Almindelig ædelgranlus 05.05-04 01-09-2004
Behovsbestemt bekæmpelse af alm. ædelgranlus 05.05-21 01-05-2004
Galmider på juletræer 05.05-05 01-03-2004
Nåletræsspindemide 05.05-02 01-09-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 05.05-20 01-08-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Frasergran 05.05-16 01-11-2002
Frøhvepse i frøavlsbevoksninger 05.05-15 01-05-2002
Sibirisk ædelgranlus 05.05-14 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille 05.05-12 01-03-2001
Stor nåletræsnudebille - Bekæmpelse 05.05-13 01-03-2001
Ædelgrannåleviklere 05.05-11 01-11-1999
Barypeithes pellucidus Boheman 05.05-09 01-06-1999
Barkøresnudebille 05.05-10 01-06-1999
Alternative bekæmpelsesmidler mod alm. ædelgranlus 05.05-07 01-04-1999
Bekæmpelse af galmider i juletræer 05.05-08 01-04-1999
Bekæmpelse af alm. ædelgranlus med pyrethroider 05.05-06 01-08-1998