Insektskader og bekæmpelse – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Kulturpleje > Insektskader og bekæmp...

Insektskader og bekæmpelse

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Ædelgranbarkbille 05.05-40 oktober 2013
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i juletræer og klippegrønt 05.05-30 september 2012
Oldenborreangreb i juletræskulturer 05.05-39 december 2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe i klippegrøntbevoksninger 05.05-38 juli 2010
Brun ædelgranbladlus 05.05-17 maj 2010
Ædelgranknopvikleren 05.05-36 maj 2010
Brun ædelgranbladlus 05.05-37 maj 2010
Skadedyr i kristtorn 05.05-18 maj 2008
Skadedyr i kristtorn. Viklere m.fl. 05.05-19 maj 2008
Forsøg med bekæmpelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-29 maj 2008
Harlekinmariehønen 05.05-35 maj 2008
Udbredelse og skadebedømmelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-03 april 2008
Gråsnuder - biologi og skadevirkning 05.05-01 marts 2008
Koglehalvmøl 05.05-27 november 2007
Bekæmpelse af koglehalvmøl 05.05-28 november 2007
Nyttedyr og ædelgranlus på økologisk og konventionelt dyrkede juletræer 05.05-33 februar 2007
Betydningen af læhegn for ædelgranlus og nyttedyr i nordmannsgran 05.05-34 februar 2007
Sprøjtesvovl kan medføre lugtgener 05.05-26 december 2006
Ulden ædelgranlus 05.05-24 juni 2006
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.05-25 juni 2006