Gødskning – Københavns Universitet

Gødskning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Kvælstofkredsløb ved aldersgradueret gødskning 05.09-54 september 2012
Hugstens betydning for kvælstofkredsløbet i juletræer 05.09-55 september 2012
Forsøg med aske og gyllefibre som gødning 05.09-56 september 2012
Juletræskvalitet med aske og gyllefibre som gødning 05.09-57 september 2012
Forsøg med aldersgradueret gødskning 05.09-51 februar 2012
Højde- og aldersgradueret gødskning og topskudsregulering 05.09-52 februar 2012
Juletræskvalitet ved aldersgradueret gødskning 05.09-53 februar 2012
Aldersgradueret gødskning 05.09-50 december 2011
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis 05.09-47 oktober 2010
Stofkredsløb i nobilis klippegrønt 05.09-48 oktober 2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis - Anbefalinger 05.09-49 oktober 2010
Svidningsrisiko ved kloridholdige gødninger 05.09-46 marts 2010
Gødskning 05.09-06 juli 2009
Tilgængelighed af kvælstof 05.09-45 december 2008
Miljøeffekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-43 september 2008
Kvalitetsaspekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-44 september 2008
Brug af bladgødning 05.09-42 juli 2008
Filtereffekt hos juletræer 05.09-41 maj 2008
Sådan indsamler du nåleprøver 05.09-40 februar 2007
Placeret gødning - nytter det? 05.09-39 december 2006