Gødskning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Kvælstofkredsløb ved aldersgradueret gødskning 05.09-54 14-09-2012
Hugstens betydning for kvælstofkredsløbet i juletræer 05.09-55 14-09-2012
Forsøg med aske og gyllefibre som gødning 05.09-56 14-09-2012
Juletræskvalitet med aske og gyllefibre som gødning 05.09-57 14-09-2012
Forsøg med aldersgradueret gødskning 05.09-51 08-02-2012
Højde- og aldersgradueret gødskning og topskudsregulering 05.09-52 08-02-2012
Juletræskvalitet ved aldersgradueret gødskning 05.09-53 08-02-2012
Aldersgradueret gødskning 05.09-50 16-12-2011
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis 05.09-47 28-10-2010
Stofkredsløb i nobilis klippegrønt 05.09-48 28-10-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis - Anbefalinger 05.09-49 28-10-2010
Svidningsrisiko ved kloridholdige gødninger 05.09-46 25-03-2010
Gødskning: Priser for gødning og udbringning 05.09-06 07-07-2009
Tilgængelighed af kvælstof 05.09-45 03-12-2008
Miljøeffekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-43 01-09-2008
Kvalitetsaspekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-44 01-09-2008
Brug af bladgødning 05.09-42 01-07-2008
Filtereffekt hos juletræer 05.09-41 01-05-2008
Sådan indsamler du nåleprøver 05.09-40 01-02-2007
Placeret gødning - nytter det? 05.09-39 01-12-2006
Gødningsrespons for to provenienser 05.09-38 01-06-2006
Symptomer på næringsstofmangel i nordmannsgran 05.09-37 01-12-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (1) 05.09-35 01-11-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (2) 05.09-36 01-11-2005
AgriGro - Forsøg med virkning på mark- og skovjord 05.09-34 01-07-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord I 05.09-31 01-02-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord II 05.09-32 01-02-2005
Organiske gødninger i nordmannsgran på skovjord III 05.09-33 01-02-2005
Næringsstoffer og stofkredsløb: Ca 05.09-30 01-10-2004
Gødskning af nordmannsgran 05.09-05 01-08-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-28 01-04-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-29 01-04-2004
Næringsstoffer og kredsløb: P 05.09-20 01-11-2003
Punktgødskning gennem en hel omdrift 05.09-27 01-11-2003
Næringsstoffer og stofkredsløb: S 05.09-26 01-05-2003
Gødskning og bladlus i nordmannsgran 05.09-25 01-09-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb: Mg 05.09-24 01-08-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb; K 05.09-23 01-06-2002
Svinegylle til nordmannsgranjuletræer 05.09-02 01-05-2002
Mandbårne gødningsdoserer til fast gødning 05.09-01 01-03-2002
Gødskningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer 05.09-22 01-03-2002
Næringsstoffer i nobilisklippegrønt 05.09-21 01-12-2001
Jern- og manganmangel i nordmannsgranjuletræer 05.09-19 01-08-2001
Gødskningens påvirkning af efterhøst kvaliteten i nordmannsgran 05.09-18 01-06-2001
Gødskningens indflydelse på udspringet hos nordmannsgranjuletræer 05.09-17 01-02-2001
Næringsstoffer og stofkredsløb: N kredsløb 05.09-15 01-08-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N 05.09-16 01-08-2000
Fortsatte observationer i punktgødskningsforsøgene 05.09-13 01-06-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb i juletræsbevoksninger 05.09-14 01-06-2000
Flydende bladgødskning til NGRkulturer - en "kickstarter"? 05.09-11 01-02-2000
Vejledende pilotforsøg med N-koncentration i bladgødning 05.09-12 01-02-2000
Håndtering af næringsstofmangel i nordmannsgranbevoksninger 05.09-10 01-08-1999
Startgødskning af nordmannsgran juletræer på markjord 05.09-09 01-09-1998
Flydende farvegødskning af nordmannsgran juletræer 05.09-08 01-08-1998
Nåleanalyser 05.09-07 01-10-1997
Frostskader og punktgødskning 05.09-04 01-09-1996
Punktgødskning af nordmannsgran-juletræer 05.09-03 01-08-1996