Klimaskader og ukendte skader

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Bladgødning som forebyggelse af frostskader 05.08-13 30-06-2011
Rodproblemer og misvækst i nobilis kulturer 05.08-12 22-12-2009
Forstyrret vinterhvile i nobilis og andre nåletræer 05.08-11 01-12-2007
Klima og frostskader i nobilis og nordmannsgran 05.08-10 01-10-2007
Frostfølsomhed i nordmannsgran I 05.08-08 01-08-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran II 05.08-09 01-08-2005
Vind- og slidskader i nordmannsgran 05.08-07 01-03-2003
Røde nåle (CSNN) i nordmannsgran 05.08-06 01-09-2002
Hulheder under nordmannsgranknopper 05.08-05 01-06-2002
Nålefald i fyr - saltskader 05.08-04 01-08-2000
Knop- og skudskader i nordmannsgran 05.08-03 01-09-1999
Effekter af vejsaltning på nordmannsgranjuletræer 05.08-02 01-04-1999
Frostskader i nordmannsgran 05.08-01 01-09-1996