Kemisk ukrudtsbekæmpelse

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Bekæmpelse af ukrudt i juletræer og pyntegrønt 05.01-15 14-09-2012
Hanespore - bekæmpelse i juletræer 05.01-19 01-03-2009
Ukrudtsbekæmpelse - Effekt på vækst og kvalitet 05.01-13 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse med Roundup - er der miljøproblemer? 05.01-14 01-03-2008
Bekæmpelse af agerpadderok i juletræer 05.01-12 01-12-2007
Glyphosat produkter til anvendelse i juletræer 05.01-11 01-10-2006
Nordmannsgrans reaktion på mange års behandling med Roundup 05.01-10 01-08-2002
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer I 05.01-08 01-12-2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer II 05.01-09 01-12-2000