Dato: 01-04-2004 | Videnblad nr. 05.09-29 Emne: Gødskning

Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer

Nålekemi, næringsstoffer og udvaskning

Dette Videnblad skal ses i sammenhæng med Videnblad 5.9-28, hvor der er redegjort for forsøget og resultaterne for vækst, kvalitet og sundhed. Sekventiel gødskning har på lerjord resulteret i en større tilgængelighed af næringsstoffer og samtidig en reduktion af udvaskningen af kvælstof. Resultaterne peger på, at den første gødskning på jorde af høj bonitet kan udsættes til det 4.-5. år efter plantning, mod at doseringen forøges i de sidste år op til afdrift. Endvidere har nåleanalyser afsløret, at en mere kaliumfattig og magnesiumrig gødning vil være mere velegnet på denne lokalitet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-29
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen