Dato: 01-05-2002 | Videnblad nr. 05.07-03 Emne: Vildtafværgning

Topskudsbeskyttelse i nordmannsgranjuletræer

Praktisk afprøvning af forskellige metoder

Efter hver vækstsæson kan der i de fleste juletræskulturer konstateres fugleskader i form af knækkede topskud og/eller brækkede sideskud i øverste grenkrans. Skaderne er opstået ved at fugle sætter sig på topskuddet eller sidegrenene i vækstperioden hvor de nye skud er meget skrøbelige. Omfanget af fugleskader kan variere fra næsten ingen og op til 10-15 % af de stående træer, alt efter lokalitet og det enkelte år.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.07-03
Forfatter: Jan Jürgensen