Dato: 02-11-2002 | Videnblad nr. 03.04-02 Emne: Andre abies arter

Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark?

Resultater fra 12 danske forsøg efter 6 sæsoner

I Pyntegrøntsektionens plustræforsøg fra 1988 med nobilis indgår også én frasergran proveniens, benævnt North Carolina Jackson fra Richland Balsam Mountains. Denne bestand er idag udryddet pga. ædelgran stammelus (se Videnblad 5.5-16), men resultaterne kan formentlig have interesse for arten som helhed, vel vidende at proveniensforskelle kan være afgørende.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-02
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Ulrik Braüner Nielsen