Dato: 01-11-2002 | Videnblad nr. 05.05-16 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Frasergran

Frasergran (Abies fraseri)

Frasergran er den mest anvendte juletræsart i det østlige Amerika. Desværre angribes den stærkt af ædelgranstammelus, nåletræsspindemide og rodfordærver. Alle tre skadevoldere gør den til en tvivlsom art under danske forhold, medmindre kemisk bekæmpelse udføres meget systematisk, og kun arealer fri for rodfordærver tilplantes.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-16
Forfattere: Hans Peter Ravn og Iben M. Thomsen