Dato: 01-06-2001 | Videnblad nr. 03.04-15 Emne: Andre abies arter

Vækst i 3 alternative juletræsarter

Hvis man ønsker at anvende andre træarter end de gængse (nordmannsgran, nobilis og rødgran) til juletræer, er det særdeles relevant at vide noget om væksten under danske forhold, samt variationen imellem provenienser inden for arterne. Her rapporteres om højde, bredde, topskudslængde samt tendens til sankthansskud efter 5 vækstsæsoner i feltforsøg.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-15
Forfatter: Ole K. Hansen