Dato: 01-07-2003 | Videnblad nr. 03.04-17 Emne: Andre abies arter

3 års status for 3 nordiske forsøg med Abies lasiocarpa provenienser

I et nordisk samarbejdsprojekt omkring potentialet for Abies lasiocarpa som juletræ indgik et dansk proveniensforsøg med 26 provenienser. Samme plantemateriale er plantet i to tilsvarende forsøg i henholdsvis Norge og Island. Tre vækstsæsoner efter udplantning blev forsøgene opgjort for en række juletræsrelevante egenskaber. Her bringes uddrag af hovedresultaterne fra den fællesnordiske opgørelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-17
Forfattere: Ulrik Braüner Nielsen og Ole K. Hansen