Dato: 02-09-1999 | Videnblad nr. 03.04-11 Emne: Andre abies arter

Provenienser af Abies lasiocarpa I

Planteskoleiagttagelser vedrørende skader

Som beskrevet i Videnblad nr. 3.4-10 er der i foråret 1999 anlagt 3 proveniensforsøg Nærværende Videnblad beskriver planteskoleiagttagelser på Statens Planteavlsstation (Humlebæk i Nordsjælland) af skader/uheldige egenskaber for de 26 provenienser, der indgår i forsøgene plus yderligere 2 provenienser. Målinger blev foretaget i foråret 1999 inden optagning ved alder 3/2.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-11
Forfattere: Ole K. Hansen, Ulrik Braüner Nielsen og Søren Fl. Madsen