Dato: 01-07-2000 | Videnblad nr. 03.02-16 Emne: Nobilis

Nobilis til juletræsproduktion

Valg af proveniens og lokalitet

Dette Videnblad handler om lokaliteters og proveniensers indflydelse på udbyttet af juletræer i nobilis. Det viser sig bl.a., at juletræsudbyttet er mere afhængigt af lokaliteten end af proveniensvalget. Der gives desuden en oversigt over de bedst egnede nobilisprovenienser til juletræsproduktion.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-16
Forfattere: Ulrik Braüner Nielsen og Nina Jøhnk