Dato: 01-08-2003 | Videnblad nr. 03.02-17 Emne: Nobilis

Danske nobilis provenienser

Resultater for produktion af ungdomsgrene

Forsøg med danske nobilis provenienser viser, at der er store forskelle i kvalitet og udbytte. Efter 14 år i forsøgene er der beregnet en forskel mellem bedste og dårligste proveniens på 60.000 kr. i nettoudbytte pr. ha pga. kvalitets- og udbytteforskelle. Forskellen alene baseret på kg udbytte er omkring 25.000 kr.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-17
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen