Dato: 01-06-2001 | Videnblad nr. 03.01-17 Emne: Nordmannsgran

Efter-høst kvalitet I

Metode, klima og årsvariation i nåletab

I tidligere undersøgelser, se Videnblad nr. 7.6-1, 3.1-18 og Rapport nr. 11 i Pyntegrøntserien, er der konstateret store individforskelle i nåletab efter høst blandt nordmannsgran juletræer. For at belyse hvorvidt disse forskelle er genetisk betingede, er der udført et projekt i perioden medio 1998 til primo 2001. Som et væsentligt element i dette projekt blev der udviklet en standardmetode til vurdering af nåletabet, så resultaterne kunne sammenlignes på tværs af genetiske materialer, gødningsbehandlinger, lokaliteter og år.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-17
Forfattere: Ole K. Hansen, Gary Chastagner og Ulrik Braüner Nielsen