Dato: 01-08-2001 | Videnblad nr. 03.01-19 Emne: Nordmannsgran

Efter-høst kvalitet i nordmannsgran I

Samspil mellem lokalitet, årstid og proveniens i 2000

Resultaterne i denne undersøgelse indikerer, at nogle provenienser har meget forskellig risiko for nåletab afhængig af lokalitet og høsttidspunkt, medens andre er mere stabile. Proveniensen Ambrolauri har vist særligt store udsving i risiko for nåletab i efteråret 2000.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-19
Forfattere: Gary Chastagner og Ulrik Braüner Nielsen