Dato: 01-12-1993 | Videnblad nr. 03.05-01 Emne: Picea arter

Hvidgran til læhegn og pyntegrønt

Udspring og højdetilvækst

Hvidgran (Picea glauca) overses ofte i relation til pyntegrøntproduktion, og der bruges stadigt mindre hvidgran i nye læhegn. Videnbladet belyser artens muligheder til såvel pyntegrøntproduktion som element i læhegn.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.05-01
Forfatter: Nils Mynster Ivarsson