Dato: 01-05-2005 | Videnblad nr. 05.05-22 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Sitkabladlus i gran

Som navnet antyder, kender vi mest til sitkabladlusen for dens afnålende angreb på sitkagran. Men også blågran og andre Picea-arter angribes, og for dyrkere af blågran til juletræer og andre dekorationsformål kan angrebene lejlighedsvis blive et problem for kvaliteten. Et nyligt afsluttet EU-projekt har i detaljer undersøgt sitkabladlusen og dens samspil med værttræarterne. I det efterfølgende opsummeres kort den nuværende viden af betydning for den praktiske pyntegrøntdyrkning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-22
Forfattere: Hans Roulund, Susanne Harding og Hans Peter Ravn