Dato: 01-08-1996 | Videnblad nr. 03.06-01 Emne: Pinus arter

Silkefyr - 1

Udbredelse, kendetegn og biologi

Videnbladet giver en beskrivelse af silkefyrens (Pinus peuce) udbredelse og biologi, herunder mulige skadevoldere under danske forhold.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.06-01
Forfatter: Claus Jerram Christensen