Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-02 august 2002
Jordforsuring under bøg, eg, avnbøg, lind og ær 03.02-01 august 2002
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 august 2002
Fyrrens knop- og grentørre 08.07-20 juni 2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 03.09-01 juni 2002
Oldenfald i bøg af dansk og udenlandsk oprindelse 03.03-27 juni 2002
Løvtræartsserien fra 1973. I 03.02-03 juni 2002
Stormfaldsoparbejdning med brug af gravemaskiner 06.07-02 juni 2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 09.04-05 juni 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 maj 2002
Træbrændsler: 07.09-02 maj 2002
Træbrændsler: 07.09-03 maj 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - Kvælstofudvaskning 04.03-07 april 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.09-08 april 2002
Holdbarhed af træpiller 07.04-07 marts 2002
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 februar 2002
Sitkagranens krav til voksestedet 03.02-16 februar 2002
Måling af vandindhold i flis 07.04-06 januar 2002
Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager 05.06-14 januar 2002
Brodannelse i flis 07.04-05 januar 2002
Juletræsudbytter i danske rødgranprovenienser 03.03-26 december 2001
Rødgranprovenienser fra Skandinavien, Østeuropa, Tyskland og Letland - vækst og sundhed 03.03-24 november 2001
Vækst og nåletab i danske rødgranprovenienser 03.03-25 november 2001
Oplagring af brænde i murede bygninger 07.02-07 november 2001
Rydning og knusning af stød og hugstaffald efter stormfald 06.07-08 oktober 2001
Jordbearbejdning og plantning efter stormfald 06.07-09 oktober 2001
Ny viden om tøndersvamp 08.07-18 september 2001
Skovdrift med tøndersvamp 08.07-19 september 2001
Kvasrydning efter stormfald 06.07-06 september 2001
Maskin- og redskabsløsninger til kvasrydning 06.07-07 september 2001