Stormberedskab for skove

Videntjenesten for Skov, Natur og Pyntegrønt har samlet et overblik af nyttig viden om emnet stormskader med særligt fokus på driftsteknik, skovdyrkning og dødt ved.  Find her videnblade, artikler og rapporter og få også et overblik over de voldsomme storme, vi har haft i Danmark i de sidste 100 år.   

Videnblade

Følgende Videnblade beskæftiger sig med forskellige aspekter i forbindelse med stormfald. Videnbladene er frit tilgængelige.

Artikler

Der kan anbefales følgende rapporter og artikler om stormfald:

Grantræer - nogle er væltet i storm / Foto: Bruno Bilde JørgensenVoldsomme storme i Danmark i de sidste 100 år

I det 20. århundrede har der her i landet været voldsomt ødelæggende storme i december 1902, februar 1934, januar 1956, oktober 1967, oktober 1981, samt især den 3. december 1999. I dette århundrede har der været større storme i januar-februar 2005 og oktober/december 2013. 
Læs mere om storme i DMI's oversigt

Stormrådet afgør, om skovene kan få erstatning for skader efter oversvømmelser og stormfald.
Se mere på Stormrådets hjemmeside

Den stærkeste storm i 100 år

Orkanen i 1999 var den stærkeste storm i Danmark i de seneste 100 år. Orkanen raserede skovene især i Sønderjylland, Fyn og sydlige del af Sjælland med vindstød på op til 50 meter per sekund, men gav også omfattende skader på Fyn og Sjælland. Der væltede skønsvis 3,6 mio. m3 i alt, heraf 2,3 mio. m3, nåletræ, hvoraf rødgran udgjorde 2,1 mio. m3. Der blev ødelagt 0,2 mio. m3 bøg og 0,1 mio. m3 eg. 

De største stormfald i Danmark , angivet i vedmasse (x 1.000 m3)

Dato Nål Løv I alt Landsdel
25-26/12 1902 190 30 220 NØ Jylland, NØ Sjælland
8/2 1934 460 40 500 Midtjylland, Fyn, Sydsjælland
11/2 1952 355 4 359 Midt- og Vestjylland
21-22/1 1956 333 17 350 Sydsjælland, Lolland-Falster
23/2 1967 690 137 827 Syd for Hovedvej 1
17/10 1967 988 1.352 2.340 Syd for Hovedvej 1
11-15/1 1968  175 32 207 Syd for Hovedvej 1,
Nordsjælland
24-25/11 1981 3.100 130 130 Midt- og Nordjylland,
Nordsjælland
17/1 1983 340 10 350 Midt-, Vest- og Nordjylland
13-14/1 1984 200 200 Midt-, Vest- og Nordjylland
3-4/12 1999 3.285 334 200 Sydlige Jylland, Sydlige Fyn, Midtsjælland
29-30/1 2000 234  234 Midt- og Nordjylland
8/1-22/2 2005  1.985 1.985 Midt- og Nordjylland
28/10 2013 (Allan)
5/12 2013 (Bodil)
(85%) (15%) 1.600 Hele landet

Kilde: Skoven 02 2005 og DMI.dk