Tema: Biodiversitet

Biodiversitet spiller en stadig større rolle i de ønsker og krav, der stilles til de danske skove. Viden om, hvordan dette behov kan opfyldes, er forsøgt indkredset på denne temaside.

I 2022 indgik en bevilling på 10 millioner kroner i finansloven til udarbejdelse af en skovplan. Pengene blev fordelt til forskellige projekter, herunder udarbejdelse af et katalog over virkemidler til fremme af biodiversitet i produktionsskov samt et udbud af kurser om samme emne. De fem vidensblade nedenfor er resultatet heraf, og de blev udarbejdet hos Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Globe Instituttet, KU, i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. 

En række af Videnbladene udgivet i Videntjenesten handler også om biodiversitet og pleje af naturen. Disse er samlet nedenfor, fortrinsvist med de nyeste først.

Endelig findes der rapporter udgivet i Videntjenesten eller hos IGN, hvor biodiversitet og naturforvaltning er temaet.