Tema: IPM-vejledninger

Integrated Pest Management (IPM) er et koncept, som har fokus på bekæmpelse af ukrudt, insekter, svampe og andre skadegørere med mindst mulig brug af bekæmpelsesmidler uden at gå på kompromis med afgrødens kvalitet. Nedenstående vejledninger er udarbejdet med støtte fra Miljøstyrelsen for at udbrede kendskabet til denne miljøvenlige plantebeskyttelse.

Bunker af fældede nobilis i spor
Indlægning af spor i nobilis bevoksning, hvor træerne er efterladt med henblik på efterfølgende flisning. Dette kan give anledning til opformering af skadevoldere.