Skader på skov

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Galhveps på agern af stilkeg 08.10-26 29-09-2021
Jættebarkbillen. Biologi og betydning 08.10-01 16-02-2021
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 08.10-25 03-06-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 08.10-24 02-06-2020
Rød nåleringplet på fyr 08.07-31 31-01-2014
Ædelgranbarkbille - en ny trussel mod Abies-arter i Danmark 08.10-23 30-01-2014
Ædelgrankræft - en ny sygdom på Abies-arter 08.07-51 30-01-2014
Rødgrans sundhed i Danmark 08.00-09 20-12-2012
Stor lærkebarkbille 08.10-22 19-12-2012
Bøgens sundhed i Danmark 08.00-08 18-12-2012
Egens sundhed i Danmark 08.00-07 17-12-2012
Skovsundhedsovervågning i Danmark 08.00-03 16-12-2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 26-06-2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 30-04-2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 29-04-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 08-03-2012
Tilvæksttab som følge af asketoptørre 08.07-50 31-10-2011
Robinietoptørre 08.07-48 31-10-2011
Udbredelse og konsekvenser af asketoptørre 08.07-49 31-10-2011
Årsagen til asketoptørre 08.07-32 24-10-2011
Angreb af stribet vedborer 08.10-16 15-08-2011
Betydning af forskelle i resistens mod sitkabladlus 08.10-15 05-05-2011
Europæisk visneskimmel i skove 08.07-47 06-04-2011
Asketoptørre og honningsvamp 08.07-46 30-08-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe 08.10-14 13-07-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 08.07-45 22-02-2010
Honningsvamp og skælhat 08.07-44 18-12-2009
Betydning af rodfordærver i uensaldrende rødgranbevoksninger 08.07-43 26-11-2009
Visuel vurdering af løvtræer 08.07-07 06-05-2009
Skadevoldere på douglasgran 08.07-42 06-05-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 08.07-41 02-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 08.07-40 01-04-2009
Elektronisk rådmåling i enkelttræer 08.07-39 02-03-2009
Rådbedømmelse visuelt og med instrumenter 08.07-38 01-03-2009
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 01-12-2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 01-12-2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 01-12-2008
Vurdering af risikotræer 5 08.07-37 01-12-2007
Vurdering af risikotræer 1 08.07-33 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 2 08.07-34 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 4 08.07-36 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 3 08.07-35 01-10-2007
Sitkabladlus i gran 08.10-03 01-07-2007
Stødrydning mod rodfordærver 08.07-30 01-11-2005
Det grå egern 08.09-02 01-05-2005
Flisproduktion og barkbillerisiko 08.10-12 01-11-2004
Forebyggelse og bekæmpelse af typografangreb 08.10-13 01-11-2004
Rødgran-stribesvamp 08.07-29 01-06-2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 01-05-2004
Elmesyge 08.07-28 01-03-2004
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 01-03-2004
Behandling af elmesyge 08.07-02 01-02-2004
Måldiameterhugst i rødgran 08.07-27 01-02-2004
Ædelgran-nålefiltsvamp 08.07-25 01-12-2003
Ædelgran-gederamsrust 08.07-26 01-12-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 08.10-09 01-09-2003
Angreb af honningsvamp i eg 08.07-24 01-05-2003
Egevisnesyge 08.07-23 01-03-2003
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 01-12-2002
Nedsæt spredningen af rodfordærver 08.07-22 01-12-2002
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 01-11-2002
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 01-11-2002
Indsamling af svampe i skoven 08.07-21 01-10-2002
Nitrat i vand under skove 08.05-18 01-08-2002
Fyrrens knop- og grentørre 08.07-20 01-06-2002
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 01-02-2002
Ny viden om tøndersvamp 08.07-18 01-09-2001
Skovdrift med tøndersvamp 08.07-19 01-09-2001
ESBEN 08.05-16 01-06-2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 01-06-2001
Fyrrens knækkesygerust 08.07-17 01-06-2001
Tøndersvamp og kulsvamp 08.07-08 01-05-2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille: Bekæmpelse 08.10-07 01-04-2001
Råd i douglasgran 08.07-16 01-03-2001
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 01-12-2000
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 01-10-2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 01-10-2000
Stofkredsløb i de danske skove: NaCl 08.05-13 01-10-2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 01-08-2000
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 08.07-15 01-08-2000
Brunporesvamp 08.07-14 01-06-2000
Rodfordærveren - Retningslinjer for stødsmøring 08.07-13 01-04-2000
Rodfordærveren - Skader og biologi 08.07-01 01-04-2000
Rodfordærveren - Skovdriftens og træartsvalgets betydning 08.07-03 01-04-2000
Rodfordærveren - Bekæmpelsesmidler og effekten af stødbehandling 08.07-04 01-04-2000
Stormfald og opformering af barkbiller 08.10-04 01-03-2000
Stormfald og vedlevende insekter 08.10-05 01-03-2000
Hallandssygen - »blødende graner« 08.00-01 01-09-1999
Stofkredsløb i de danske skove: S 08.05-09 01-08-1999
Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt 08.07-12 01-02-1999
Stamtal og skrælleskader i rødgran 08.09-01 01-02-1999
Svampe på eg i skoven 08.07-09 01-12-1998
Svampe som vednedbrydere og parasitter i løvskoven 08.07-10 01-12-1998
Løvtræer særligt udsatte for svampeangreb 08.07-11 01-12-1998
Skovøkologiske udtryk (1) 08.00-04 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (2) 08.00-05 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (3) 08.00-06 01-11-1997
Stofkredsløb i de danske skove: N 08.05-06 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: P 08.05-07 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: Vand 08.05-08 01-08-1997
Kantareller i dyrket skov 08.07-05 01-05-1997
Stofkredsløb i de danske skove: Mg 08.05-04 01-08-1996
Stormfald: 08.01-01 01-06-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mn 08.05-05 01-04-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Ca 08.05-03 01-03-1996
Luftforurening med svovl 08.04-06 01-12-1995
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-01 01-11-1995
Stofkredsløb i de danske skove: K 08.05-02 01-11-1995
Skader på træer og kulturplanter 08.00-02 01-05-1995
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 01-08-1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 01-08-1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 01-07-1994