Skader på skov

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Jættebarkbillen. Biologi og betydning 08.10-01 16-02-2021
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 08.10-25 03-06-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 08.10-24 02-06-2020
Rød nåleringplet på fyr 08.07-31 31-01-2014
Ædelgranbarkbille - en ny trussel mod Abies-arter i Danmark 08.10-23 30-01-2014
Ædelgrankræft - en ny sygdom på Abies-arter 08.07-51 30-01-2014
Rødgrans sundhed i Danmark 08.00-09 20-12-2012
Stor lærkebarkbille 08.10-22 19-12-2012
Bøgens sundhed i Danmark 08.00-08 18-12-2012
Egens sundhed i Danmark 08.00-07 17-12-2012
Skovsundhedsovervågning i Danmark 08.00-03 16-12-2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 26-06-2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 30-04-2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 29-04-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 08-03-2012
Udbredelse og konsekvenser af asketoptørre 08.07-49 31-10-2011
Tilvæksttab som følge af asketoptørre 08.07-50 31-10-2011
Robinietoptørre 08.07-48 31-10-2011
Årsagen til asketoptørre 08.07-32 24-10-2011
Angreb af stribet vedborer 08.10-16 15-08-2011
Betydning af forskelle i resistens mod sitkabladlus 08.10-15 05-05-2011
Europæisk visneskimmel i skove 08.07-47 06-04-2011
Asketoptørre og honningsvamp 08.07-46 30-08-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe 08.10-14 13-07-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 08.07-45 22-02-2010
Honningsvamp og skælhat 08.07-44 18-12-2009
Betydning af rodfordærver i uensaldrende rødgranbevoksninger 08.07-43 26-11-2009
Visuel vurdering af løvtræer 08.07-07 06-05-2009
Skadevoldere på douglasgran 08.07-42 06-05-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 08.07-41 02-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 08.07-40 01-04-2009
Elektronisk rådmåling i enkelttræer 08.07-39 02-03-2009
Rådbedømmelse visuelt og med instrumenter 08.07-38 01-03-2009
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 01-12-2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 01-12-2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 01-12-2008
Vurdering af risikotræer 5 08.07-37 01-12-2007
Vurdering af risikotræer 1 08.07-33 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 2 08.07-34 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 4 08.07-36 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 3 08.07-35 01-10-2007
Sitkabladlus i gran 08.10-03 01-07-2007
Stødrydning mod rodfordærver 08.07-30 01-11-2005
Det grå egern 08.09-02 01-05-2005
Flisproduktion og barkbillerisiko 08.10-12 01-11-2004
Forebyggelse og bekæmpelse af typografangreb 08.10-13 01-11-2004
Rødgran-stribesvamp 08.07-29 01-06-2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 01-05-2004
Elmesyge 08.07-28 01-03-2004
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 01-03-2004
Behandling af elmesyge 08.07-02 01-02-2004
Måldiameterhugst i rødgran 08.07-27 01-02-2004
Ædelgran-nålefiltsvamp 08.07-25 01-12-2003
Ædelgran-gederamsrust 08.07-26 01-12-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 08.10-09 01-09-2003
Angreb af honningsvamp i eg 08.07-24 01-05-2003
Egevisnesyge 08.07-23 01-03-2003
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 01-12-2002
Nedsæt spredningen af rodfordærver 08.07-22 01-12-2002
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 01-11-2002
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 01-11-2002
Indsamling af svampe i skoven 08.07-21 01-10-2002
Nitrat i vand under skove 08.05-18 01-08-2002
Fyrrens knop- og grentørre 08.07-20 01-06-2002
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 01-02-2002
Ny viden om tøndersvamp 08.07-18 01-09-2001
Skovdrift med tøndersvamp 08.07-19 01-09-2001
ESBEN 08.05-16 01-06-2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 01-06-2001
Fyrrens knækkesygerust 08.07-17 01-06-2001
Tøndersvamp og kulsvamp 08.07-08 01-05-2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille: Bekæmpelse 08.10-07 01-04-2001
Råd i douglasgran 08.07-16 01-03-2001
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 01-12-2000
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 01-10-2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 01-10-2000
Stofkredsløb i de danske skove: NaCl 08.05-13 01-10-2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 01-08-2000
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 08.07-15 01-08-2000
Brunporesvamp 08.07-14 01-06-2000
Rodfordærveren - Retningslinjer for stødsmøring 08.07-13 01-04-2000
Rodfordærveren - Skader og biologi 08.07-01 01-04-2000
Rodfordærveren - Skovdriftens og træartsvalgets betydning 08.07-03 01-04-2000
Rodfordærveren - Bekæmpelsesmidler og effekten af stødbehandling 08.07-04 01-04-2000
Stormfald og opformering af barkbiller 08.10-04 01-03-2000
Stormfald og vedlevende insekter 08.10-05 01-03-2000
Hallandssygen - »blødende graner« 08.00-01 01-09-1999
Stofkredsløb i de danske skove: S 08.05-09 01-08-1999
Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt 08.07-12 01-02-1999
Stamtal og skrælleskader i rødgran 08.09-01 01-02-1999
Svampe på eg i skoven 08.07-09 01-12-1998
Svampe som vednedbrydere og parasitter i løvskoven 08.07-10 01-12-1998
Løvtræer særligt udsatte for svampeangreb 08.07-11 01-12-1998
Skovøkologiske udtryk (1) 08.00-04 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (2) 08.00-05 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (3) 08.00-06 01-11-1997
Stofkredsløb i de danske skove: N 08.05-06 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: P 08.05-07 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: Vand 08.05-08 01-08-1997
Kantareller i dyrket skov 08.07-05 01-05-1997
Stofkredsløb i de danske skove: Mg 08.05-04 01-08-1996
Stormfald: 08.01-01 01-06-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mn 08.05-05 01-04-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Ca 08.05-03 01-03-1996
Luftforurening med svovl 08.04-06 01-12-1995
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-01 01-11-1995
Stofkredsløb i de danske skove: K 08.05-02 01-11-1995
Skader på træer og kulturplanter 08.00-02 01-05-1995
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 01-08-1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 01-08-1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 01-07-1994