Skovøkonomi og -politik

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Produktionen i den primære træindustri 2013 10.04-02 21-04-2015
Skovrejsning - regler og tilskud 10.05-08 26-06-2013
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 10.05-09 26-06-2013
Genplant Planeten 10.05-07 30-03-2010
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 10.02-04 01-10-2004
Kyoto-protokollen og skovens potentiale 10.05-06 01-11-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser 10.05-05 03-09-2003
Information om natur 10.05-04 02-09-2003
Prioritering af naturen 10.05-03 01-09-2003
Private skovejere i Danmark 10.05-01 01-08-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 10.05-02 01-08-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 10.02-03 01-03-2003
Danske råtræpriser over næsten 100 år 10.02-02 01-10-2002
Danske råtræprisers forhold til verdensmarkedet 10.02-01 01-09-2002
Træressourcer i de danske skove over ½ ha 10.04-01 01-09-1999