Skovøkonomi og -politik – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Skovøkonomi og -politik

Skovøkonomi og -politik

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Produktionen i den primære træindustri 2013 10.04-02 april 2015
Skovrejsning - regler og tilskud 10.05-08 juni 2013
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 10.05-09 juni 2013
Genplant Planeten 10.05-07 marts 2010
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 10.02-04 oktober 2004
Kyoto-protokollen og skovens potentiale 10.05-06 november 2003
Indflydelse på beslutningsprocesser 10.05-05 september 2003
Information om natur 10.05-04 september 2003
Prioritering af naturen 10.05-03 september 2003
Private skovejere i Danmark 10.05-01 august 2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 10.05-02 august 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 10.02-03 marts 2003
Danske råtræpriser over næsten 100 år 10.02-02 oktober 2002
Danske råtræprisers forhold til verdensmarkedet 10.02-01 september 2002
Træressourcer i de danske skove over ½ ha 10.04-01 september 1999