Skovning, transport, vej og vand

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Udslæbning og Udkørsel 06.04-06 12-12-2010
Anerkendt praksis: Udslæbning og udkørsel 06.04-05 11-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Flishugning 06.03-24 10-12-2010
Anerkendt praksis: Flishugning 06.03-23 09-12-2010
Anerkendt praksis: Fældning til flis 06.03-20 08-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Fældning til flis 06.03-22 08-12-2010
Anerkendt praksis: Fældning til flis - skader 06.03-21 07-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Maskinskovning 06.02-09 30-11-2010
Anerkendt praksis: Maskinskovning - skader 06.02-08 29-11-2010
Anerkendt praksis: Maskinskovning 06.02-07 28-11-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Motormanuel skovning 06.01-07 27-11-2010
Anerkendt praksis: Motormanuel skovning II 06.01-06 26-11-2010
Anerkendt praksis: Motormanuel skovning I 06.01-05 25-11-2010
Anerkendt praksis: Vejvedligeholdelse 06.11-04 29-10-2010
Anerkendt praksis: Vejanlæg 06.11-03 28-10-2010
Anerkendt praksis: Vand 06.00-05 27-10-2010
Indsamling, udkørsel og flishugning af løvtrætoppe 06.03-19 18-12-2009
Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine 06.05-02 01-01-2009
ATV-køretøjer fra Kina 06.19-04 01-11-2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 06.01-04 01-09-2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 06.01-03 01-07-2007
Flishugning og skimmelsvampe 06.03-18 01-06-2006
Kombinerede udslæbnings- og udkørselsmaskiner 06.04-04 01-02-2005
Marktryk og køreskader 06.00-04 01-12-2004
Dæktrykregulering 06.04-02 01-12-2004
Naarva-Grip fældehoveder 06.02-06 01-10-2004
Kombinationsmaskiner i nåletræstyndinger 06.02-05 01-07-2004
Flishugning med eller uden frakørselstraktor i unge nåletræbevoksninger 06.03-17 01-05-2004
Arbejdsinstruks vedrørende tyndinger 06.02-04 01-10-2003
Rundtræ eller flis i mellemaldrende rødgranbevoksninger 06.03-16 01-04-2003
Krav til vedligeholdelsen af skovveje 06.11-01 01-02-2003
Vedligeholdelse af skovveje 06.11-02 01-02-2003
Stormfaldsoparbejdning med brug af gravemaskiner 06.07-02 01-06-2002
Rydning og knusning af stød og hugstaffald efter stormfald 06.07-08 01-10-2001
Jordbearbejdning og plantning efter stormfald 06.07-09 01-10-2001
Kvasrydning efter stormfald 06.07-06 01-09-2001
Maskin- og redskabsløsninger til kvasrydning 06.07-07 01-09-2001
Små hjuldrevne udkørselsmaskiner 06.04-03 01-03-2001
Kombinationsmaskiner i Sverige 06.02-03 01-02-2001
Slagfaste sikkerhedsruder til traktorer og skovmaskiner 06.00-03 01-10-2000
Fällboy 06.01-02 01-09-2000
Langtidsopbevaring af træ til flisning efter stormfald 06.07-05 01-12-1999
Rapsolie som brændstof på dieselmotorer 06.08-07 01-10-1999
Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517 06.09-01 01-10-1999
Afprøvning af værktøj, maskiner og redskaber i Tyskland 06.00-01 01-09-1999
Gruppetest af grensakse i Tyskland 06.00-02 01-09-1999
Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning 06.09-02 01-09-1999
Traktormonterede flishuggere til skovbrug 06.03-15 01-08-1999
Høstning af energipil 06.03-14 01-03-1999
ATV-køretøjer fra Japan 06.19-02 01-03-1999
ATV-køretøjer fra USA og Sverige 06.19-03 01-03-1999
Liftmonterede spil 06.05-01 01-11-1998
3 års erfaringer med rensemidlet GMT Totalaffedter 06.08-06 01-11-1998
Vedligeholdelse af hydrauliksystemer 06.08-05 01-08-1996
Silvatec CH 878 og 478 Flismaskiner 06.03-13 01-06-1996
Omkostninger ved levering af lagret flis 06.03-12 01-04-1996
Gravemaskiner udstyret med skovningsaggregat 06.07-04 01-04-1996
Hydraulikslanger til skovmaskiner 06.08-04 01-01-1996
Miljøtilpassede hydraulikolier I 06.08-01 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier II 06.08-02 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier III 06.08-03 01-10-1995
Afprøvning af VW-arbejdsbiler til skovbruget 06.19-01 01-10-1995
Tidsstudier for flis- og rundtræmetoden i ung gran 06.03-10 01-09-1995
Lastvognstransport på skovveje 06.06-02 01-09-1995
Brændselsflis' størrelsesfordeling 06.03-08 01-08-1994
Frisk- og tørvægt pr. rummeter flis for fransk bjergfyr 06.03-07 01-07-1994
Landevejstransport af flis og energirundtræ 06.06-01 01-07-1994
Arbejdsorganisation ved oparbejdning af stormfald 06.07-01 01-02-1993
Stormfaldsoparbejdning med brug af gummihjulslæsser 06.07-03 01-02-1993
Udkørselstraktorer 06.04-01 01-09-1992
Afvikling af overstandere i bøge 06.01-01 01-01-0001