Foryngelse og kultur – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Foryngelse og kultur

Foryngelse og kultur

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Sten i skovjorde i Danmark 04.03-10 juni 2015
Sten og grus i danske skovjorde 04.03-11 juni 2015
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-07 april 2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-06 april 2014
Afprøvning af nyudviklet kulturredskab til »punktvis reolpløjning« 04.03-09 december 2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 maj 2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 maj 2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i skove og på tømmer 04.11-01 april 2012
Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn 04.10-01 april 2012
Underplantning af rødgran 04.01-07 marts 2012
Bynke-ambrosie 04.10-03 oktober 2011
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje I 04.10-02 august 2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje II 04.12-06 august 2010
Thiram 04.12-05 juni 2010
Urea 04.11-03 juni 2010
Phlebiopsis gigantea 04.11-02 juni 2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg II. 04.06-18 maj 2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg III. 04.06-19 maj 2010
Anvendelse af træaske som gødning i skove 04.09-04 maj 2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg I. 04.02-05 maj 2010