Alle Videnblade om Skov og Natur

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Jættebarkbillen. Biologi og betydning 08.10-01 16-02-2021
Der er snylteplanter overalt i skoven 09.06-13 15-02-2021
Mykorrhiza: vigtig, men nem at overse 09.06-12 14-02-2021
Selvantændelse i flisstakke 11.00-06 06-06-2020
Skove med friluftsliv som formål 09.09-33 04-06-2020
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 08.10-25 03-06-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 08.10-24 02-06-2020
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 09.06-11 31-03-2020
Mikrohabitater som tegn på biodiversitet 09.06-10 30-03-2020
Norske vinteregeprovenienser 03.03-57 15-01-2019
Mere produktive vinteregeprovenienser 03.03-56 14-01-2019
Teknikker til afbrænding på græsarealer 09.12-16 26-05-2016
Afbrænding på græsarealer 09.12-15 25-05-2016
Valg af frøkilder i douglasgran: FP278 03.04-08 24-05-2016
Valg af frøkilder i douglasgran: FP262 03.04-07 21-10-2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP277 03.04-06 20-10-2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 20-10-2015
Sten i skovjorde i Danmark 04.03-10 26-06-2015
Sten og grus i danske skovjorde 04.03-11 26-06-2015
Valg af frøkilder i douglasgran 03.04-05 26-06-2015
Fastgørelse af installationer i træer 09.09-32 25-04-2015
Tilsyn ved installationer i træer 09.09-31 24-04-2015
Produktionen i den primære træindustri 2013 10.04-02 21-04-2015
Træartsvalget 21. Ær 03.02-38 21-01-2015
Træartsvalget 20. Ædelgran 03.02-37 20-01-2015
Installationer i træer 09.09-30 19-01-2015
Bekæmpelse af rynket rose I 09.06-08 26-11-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 09.06-09 26-11-2014
Træartsvalget 19. Vintereg 03.02-36 25-11-2014
Træartsvalget 18. Stilkeg 03.02-35 24-11-2014
Træartsvalget 17. Thuja 03.02-34 30-04-2014
Træartsvalget 16. Spidsløn 03.02-33 29-04-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-07 28-04-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-06 27-04-2014
Rød nåleringplet på fyr 08.07-31 31-01-2014
Ædelgranbarkbille - en ny trussel mod Abies-arter i Danmark 08.10-23 30-01-2014
Ædelgrankræft - en ny sygdom på Abies-arter 08.07-51 30-01-2014
Skovrejsning - regler og tilskud 10.05-08 26-06-2013
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 10.05-09 26-06-2013
Træartsvalget 15. Skovfyr 03.02-32 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen I 09.12-12 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen II 09.12-13 08-05-2013
Træartsvalget 14. Sitkagran 03.02-31 07-05-2013
Træartsvalget 13. Røn 03.02-30 28-02-2013
Afbrænding af kvas og vegetation 09.13-03 28-02-2013
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 09.12-11 28-02-2013
Træartsvalget 12. Rødgran 03.02-29 27-02-2013
Rødgrans sundhed i Danmark 08.00-09 20-12-2012
Afprøvning af nyudviklet kulturredskab til »punktvis reolpløjning« 04.03-09 19-12-2012
Stor lærkebarkbille 08.10-22 19-12-2012
Bøgens sundhed i Danmark 08.00-08 18-12-2012
Egens sundhed i Danmark 08.00-07 17-12-2012
Træartsvalget 11. Rødel 03.02-28 17-12-2012
Træartsvalget 10. Lærk 03.02-27 16-12-2012
Skovsundhedsovervågning i Danmark 08.00-03 16-12-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg III 03.03-55 22-10-2012
Genstridige konflikter 09.04-30 22-10-2012
Nyt perspektiv 09.04-31 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg II 03.03-54 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg I 03.03-53 22-10-2012
Konflikters dynamik 09.04-29 19-09-2012
Magtbaser og interessebaser 09.04-28 18-09-2012
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.04-27 17-09-2012
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.04-26 16-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg III 03.03-52 16-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg II 03.03-51 15-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg I 03.03-50 14-09-2012
Hvem går ikke så tit tur i skoven? 09.09-29 29-06-2012
Forskellige befolkningsgruppers skovbesøg 09.09-28 28-06-2012
Ti årlige ture i skoven er typisk 09.09-27 27-06-2012
Træartsvalget 9. Lind 03.02-26 26-06-2012
Friluftsliv i skovene 09.09-26 26-06-2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 26-06-2012
Træartsvalget 8. Grandis 03.02-25 25-06-2012
Træartsvalget 7. Fuglekirsebær 03.02-24 24-06-2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 29-05-2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 28-05-2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 28-05-2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 28-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 28-05-2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 27-05-2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 26-05-2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 30-04-2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 30-04-2012
Træartsvalget 2. Ask 03.02-19 29-04-2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 29-04-2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i skove og på tømmer 04.11-01 24-04-2012
Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn 04.10-01 24-04-2012
Træartsvalget 1 - de enkelte træarters økologi og anvendelse 03.02-18 23-04-2012
Underplantning af rødgran 04.01-07 08-03-2012
Taksering af skovressourcer med luftbåren laserscanning 09.01-03 08-03-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 08-03-2012
Bevoksningshøjde målt med luftbåren laserscanning 09.00-01 30-12-2011
Håndtering af vildt og vildtkød 09.10-11 30-12-2011
Bynke-ambrosie 04.10-03 31-10-2011
Udbredelse og konsekvenser af asketoptørre 08.07-49 31-10-2011
Tilvæksttab som følge af asketoptørre 08.07-50 31-10-2011
Robinietoptørre 08.07-48 31-10-2011
Årsagen til asketoptørre 08.07-32 24-10-2011
Sitkagrankloner til biomasseproduktion 03.04-04 22-08-2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 22-08-2011
Angreb af stribet vedborer 08.10-16 15-08-2011
Betydning af forskelle i resistens mod sitkabladlus 08.10-15 05-05-2011
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.06-03 05-05-2011
Naturplejeportalen 09.12-08 05-05-2011
Europæisk visneskimmel i skove 08.07-47 06-04-2011
Udrensning i bøgeselvforyngelser med en kranmonteret fingerklipper 05.01-02 04-04-2011
Effektivitet af kranmonteret fingerklipper til udrensning 05.01-03 04-04-2011
Naturlig tørring af brænde 07.02-08 03-03-2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer I 05.07-25 02-03-2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer II 05.07-26 02-03-2011
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Udslæbning og Udkørsel 06.04-06 12-12-2010
Anerkendt praksis: Udslæbning og udkørsel 06.04-05 11-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Flishugning 06.03-24 10-12-2010
Anerkendt praksis: Flishugning 06.03-23 09-12-2010
Anerkendt praksis: Fældning til flis 06.03-20 08-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Fældning til flis 06.03-22 08-12-2010
Anerkendt praksis: Fældning til flis - skader 06.03-21 07-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Maskinskovning 06.02-09 30-11-2010
Anerkendt praksis: Maskinskovning - skader 06.02-08 29-11-2010
Anerkendt praksis: Maskinskovning 06.02-07 28-11-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Motormanuel skovning 06.01-07 27-11-2010
Anerkendt praksis: Motormanuel skovning II 06.01-06 26-11-2010
Anerkendt praksis: Motormanuel skovning I 06.01-05 25-11-2010
Konstruktiv forhandling 09.04-25 30-10-2010
Anerkendt praksis: Vejvedligeholdelse 06.11-04 29-10-2010
Gør godt samarbejde bedre 09.04-24 29-10-2010
Anerkendt praksis: Vejanlæg 06.11-03 28-10-2010
Fælles problemløsning – Beslutningsdiamanten- 09.04-23 28-10-2010
Anerkendt praksis: Vand 06.00-05 27-10-2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje I 04.10-02 31-08-2010
Konfliktstrategier - Dobbelt-hensyn modellen 09.04-22 31-08-2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje II 04.12-06 30-08-2010
Asketoptørre og honningsvamp 08.07-46 30-08-2010
At tage bestik af situationen - konfliktens 3 dimensioner 09.04-21 30-08-2010
Håndtering af natur-, landskabs- og miljøkonflikter 09.04-20 13-07-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe 08.10-14 13-07-2010
Større værdi i Nordens skove 09.13-02 13-07-2010
Thiram 04.12-05 22-06-2010
Urea 04.11-03 18-06-2010
Phlebiopsis gigantea 04.11-02 17-06-2010
Kvalitetsbeskrivelser for driftstekniske opgaver i skov 09.04-19 28-05-2010
Anvendelse af træaske som gødning i skove 04.09-04 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg III 04.06-19 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg II 04.06-18 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg I 04.02-05 28-05-2010
Genplant Planeten 10.05-07 30-03-2010
Den nødvendige arbejdsskadesikring 11.01-01 30-03-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 08.07-45 22-02-2010
Jagtlejens niveau - beregningsmodel 09.10-10 13-02-2010
Jagtlejens niveau - sammenhæng mellem pris og arealkarakteristika 09.10-09 12-02-2010
Danske jægeres ønsker til jagtudbytte og jagtarealer 09.10-08 11-02-2010
Honningsvamp og skælhat 08.07-44 18-12-2009
Sitkagran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-49 18-12-2009
Indsamling, udkørsel og flishugning af løvtrætoppe 06.03-19 18-12-2009
Betydning af rodfordærver i uensaldrende rødgranbevoksninger 08.07-43 26-11-2009
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 26-11-2009
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.09-04 25-11-2009
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 22-10-2009
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 22-10-2009
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 22-10-2009
Fældning med hydrauliske hjælpemidler 11.03-10 27-08-2009
Vildtvenlig naturpleje 09.10-07 27-08-2009
Karakteregenskaber for en række douglasgranfrøkilder 03.03-48 27-08-2009
Værdien af adgang til den danske natur 09.09-23 15-05-2009
Visuel vurdering af løvtræer 08.07-07 06-05-2009
Skadevoldere på douglasgran 08.07-42 06-05-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 08.07-41 02-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 08.07-40 01-04-2009
Elektronisk rådmåling i enkelttræer 08.07-39 02-03-2009
Rådbedømmelse visuelt og med instrumenter 08.07-38 01-03-2009
Vintereg anvendt til vedproduktion: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-47 09-02-2009
Præcision af håndholdt GPS i skov 09.03-03 30-01-2009
Skovrejsning og cadmiumudvaskning 04.00-05 09-01-2009
Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine 06.05-02 01-01-2009
Hold fokus på sikkerhed ved oparbejdning af stormfald 11.03-09 11-12-2008
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 01-12-2008
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 01-12-2008
Plantning for vildtet 03.03-46 01-12-2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 01-12-2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 01-12-2008
Effekt af græsning på træer og buske 03.01-36 01-10-2008
Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-44 01-10-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.03-42 01-10-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.03-43 01-10-2008
Hvad er bedre vilkår for dyrelivet værd for befolkningen? 09.10-06 01-10-2008
Skoven som græsgang 03.01-35 01-10-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Sikkerhed 11.03-06 03-09-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Motorsaven og dens vedligeholdelse 11.03-07 02-09-2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen i de første år 04.00-03 01-09-2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen på langt sigt 04.00-04 01-09-2008
Strøfald i bevoksninger af fem træarter 03.02-17 01-09-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Filing af motorsavskæde 11.03-08 01-09-2008
Nye produkter fra skovene: Træklatring for sjov 09.09-22 04-04-2008
Nye produkter fra skovene: Sæsonmarkeder 09.09-21 03-04-2008
Nye produkter fra skovene: Skovboliger 09.09-20 02-04-2008
Nye produkter fra skovene: Live-Rollespil 09.09-19 01-04-2008
Nye produkter fra skovene: Mountainbike ruter 09.09-18 04-03-2008
Nye produkter fra skovene: Legeplads til hund og ejer 09.09-17 03-03-2008
Nye produkter fra skovene: Kørsel med slædehunde 09.09-16 02-03-2008
Kulturmodel: Naturlig tilgroning hhv. forceret succession efter renafdrift eller stormfald 05.07-21 01-03-2008
Kulturmodel: Egeblandingskultur efter renafdrift eller stormfald 05.07-24 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af nåletræ 05.07-23 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask og evt. ær 05.07-22 01-03-2008
Nye produkter fra skovene: Børnefødseldag 09.09-15 01-03-2008
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 03-01-2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 02-01-2008
Skovrejsning - Miljømæssige konsekvenser 04.00-01 01-01-2008
Udvikling i bundvegetation ved skovrejsning 04.00-02 01-01-2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 01-01-2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af eg samt skovyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-19 01-01-2008
Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm 05.07-18 01-01-2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-20 01-01-2008
Europæisk bison som naturplejer 03.01-34 01-01-2008
Vurdering af risikotræer 5 08.07-37 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst 05.07-15 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg 05.07-16 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ 05.07-17 01-12-2007
Konvertering til og anlæg af naturnære egebevoksninger 05.07-14 01-12-2007
Konvertering af bøgebevoksninger 05.07-10 01-11-2007
Konvertering af bøg: Skærmfladehugst 05.07-13 01-11-2007
Konvertering af bøg: Kvalitativ gruppehugst 05.07-11 01-11-2007
Konvertering af bøg: Forceret strukturhugst 05.07-12 01-11-2007
ATV-køretøjer fra Kina 06.19-04 01-11-2007
Internationale proveniensforsøg med Vintereg i Danmark II 03.03-41 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 1 08.07-33 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 2 08.07-34 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 4 08.07-36 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 3 08.07-35 01-10-2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 06.01-04 01-09-2007
Konvertering af gran: Hugst for 60 ankertræer 05.07-07 01-09-2007
Konvertering af gran: Skærmstilling 05.07-08 01-09-2007
Konvertering af gran: Modificeret renafdrift (Kulisse, rand.) 05.07-09 01-09-2007
Skovbundsflora i gammel urørt skov 03.01-31 01-09-2007
Græsning - et effektiv middel mod Kæmpebjørneklo 03.01-32 01-09-2007
Produktion af mos i skovbruget 03.01-33 01-09-2007
Hugst og stormfald VII 05.06-24 03-07-2007
Hugst og stormfald VI 05.06-23 02-07-2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 06.01-03 01-07-2007
Sitkabladlus i gran 08.10-03 01-07-2007
Hugst og stormfald V 05.06-22 01-07-2007
Konvertering af gran: Hugst for 180 fremtidstræer 05.07-04 01-07-2007
Konvertering af gran: Hugst fra oven uden markering af fremtidstræer 05.07-05 01-07-2007
Konvertering af gran: Systematisk strukturhugst 05.07-06 01-07-2007
Hugst og stormfald IV 05.06-21 01-05-2007
Konvertering af gran: Hugst for 120 fremtidstræer 05.07-03 01-05-2007
Konvertering af nåletræsbevoksninger 05.07-02 01-05-2007
Konvertering - veje til naturnær skov 05.07-01 01-05-2007
Gren- og vanriskapning af eg 05.04-05 01-05-2007
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 01-05-2007
Hestegræsning og råvildt 09.10-04 01-01-2007
Urørt skov - Skovudviklingstype 94 03.01-30 01-01-2007
Skoveng - Skovudviklingstype 93 03.01-29 01-01-2007
Kvæggræsning og rådyr 09.10-05 01-01-2007
Hugst og stormfald III 05.06-20 03-10-2006
Hugst og stormfald II 05.06-19 02-10-2006
Græsningsskov - Skovudviklingstype 92 03.01-28 01-10-2006
Hugst og stormfald I 05.06-18 01-10-2006
Nationalparker i Danmark – Nogle lokale synspunkter 09.04-18 02-08-2006
Stævningsskov - Skovudviklingstype 91 03.01-27 01-08-2006
Forsøg med vestnorske skovfyrprovenienser 03.03-40 01-08-2006
Vilde spisesvampe som nicheproduktion i skovbruget 09.11-01 01-08-2006
Bevaring og genopretning af høenge 09.12-07 01-08-2006
Nationalparker i Danmark – Hvad mener befolkningen? 09.04-17 01-08-2006
En diameterfordelingsmodel for bøg 09.02-07 03-07-2006
En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg 09.02-06 02-07-2006
Bjergfyr - Skovudviklingstype 82 03.01-26 01-07-2006
En dynamisk bevoksningsmodel for bøg 09.02-05 01-07-2006
Skovfyr, birk og rødgran - Skovudviklingstype 81 03.01-25 01-06-2006
Om kåring af skovfrø og -planter 03.05-01 01-06-2006
Naturnær dyrkningsmodel for bøg 05.06-17 01-06-2006
Flishugning og skimmelsvampe 06.03-18 01-06-2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 01-06-2006
Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61 03.01-23 01-04-2006
Ædelgran og bøg - Skovudviklingstype 71 03.01-24 01-04-2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 01-03-2006
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 01-03-2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 01-03-2006
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 01-02-2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 01-02-2006
Fruesko i danske skove 09.06-05 01-02-2006
Bøg og gran - Skovudviklingstype 14 03.01-15 01-12-2005
Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21 03.01-16 01-12-2005
Eg med lind og bøg - Skovudviklingstype 22 03.01-17 01-12-2005
Eg med skovfyr og lærk - Skovudviklingstype 23 03.01-18 01-12-2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.05-05 01-12-2005
Skovudviklingstyper - Baggrund og begreber 03.01-11 01-11-2005
Bøg - Skovudviklingstype 11 03.01-12 01-11-2005
Bøg med ask og ær - Skovudviklingstype 12 03.01-13 01-11-2005
Bøg med douglasgran og lærk - Skovudviklingstype 13 03.01-14 01-11-2005
Stødrydning mod rodfordærver 08.07-30 01-11-2005
Afspænding og bevægelse I 11.04-01 02-08-2005
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 01-08-2005
Afspænding og bevægelse II 11.04-02 01-08-2005
Naturskoven viser vejen til naturnær skovdrift i bøg 03.01-10 01-07-2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 01-07-2005
Det grå egern 08.09-02 01-05-2005
Hedens værdi for befolkningen 09.04-16 01-05-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed 09.04-15 04-04-2005
Skovrejsning med focus på kreativ etableringspleje 09.04-14 03-04-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger 09.04-13 02-04-2005
Demonstration af nye skovtyper 09.04-12 01-04-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 09.09-14 01-04-2005
Variation mellem danske bøgeprovenienser 03.03-39 01-03-2005
Brænde af nåletræ 07.04-02 01-03-2005
Kombinerede udslæbnings- og udkørselsmaskiner 06.04-04 01-02-2005
"Grøn" motorsavsbenzin 11.00-05 01-02-2005
Afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger 03.03-38 01-12-2004
Håndtering af dækrodsplanter 04.05-04 01-12-2004
Marktryk og køreskader 06.00-04 01-12-2004
Dæktrykregulering 06.04-02 01-12-2004
Skovgræsning 03.01-05 01-11-2004
Er der mere kulstof i skovjorde end i landbrugsjorde i Danmark? 04.06-17 01-11-2004
Flisproduktion og barkbillerisiko 08.10-12 01-11-2004
Forebyggelse og bekæmpelse af typografangreb 08.10-13 01-11-2004
Naarva-Grip fældehoveder 06.02-06 01-10-2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 10.02-04 01-10-2004
Kørsel med ATV'ere 11.06-02 01-10-2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 09.04-11 02-09-2004
Forsøg med provenienser af contortafyr 03.03-37 01-09-2004
Konvertering af rødgran ved underplantning 04.01-06 01-09-2004
Byudvikling og skov tæt 09.04-10 01-09-2004
Haglpatroner til jagt i skov i jagtsæsonen 2004 09.10-02 01-09-2004
Kombinationsmaskiner i nåletræstyndinger 06.02-05 01-07-2004
Rødgran-stribesvamp 08.07-29 01-06-2004
Resultater fra et afstandsforsøg med bøg 04.06-16 01-05-2004
Flishugning med eller uden frakørselstraktor i unge nåletræbevoksninger 06.03-17 01-05-2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 01-05-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 09.09-13 02-04-2004
Overlevelse og højdevækst i forsøg med europæiske provenienser af ædelgran 03.03-36 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 09.09-12 01-04-2004
Flishåndtering kræver filtre 11.02-02 01-04-2004
Elmesyge 08.07-28 01-03-2004
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 01-03-2004
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1980 03.03-34 01-02-2004
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 03.03-35 01-02-2004
Udvaskning af nitrat efter stormfaldet i nåletræsplantager i sønderjylland 04.06-14 01-02-2004
Behandling af elmesyge 08.07-02 01-02-2004
Måldiameterhugst i rødgran 08.07-27 01-02-2004
Ædelgran-nålefiltsvamp 08.07-25 01-12-2003
Ædelgran-gederamsrust 08.07-26 01-12-2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget. 09.09-11 03-11-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 09.09-10 02-11-2003
Naturlig foryngelse af nåletræ 04.01-05 01-11-2003
Gruppevis foryngelse af bøg i to størrelser lysbrønde 04.06-15 01-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove 09.09-09 01-11-2003
Kyoto-protokollen og skovens potentiale 10.05-06 01-11-2003
Provenienser af ædelgran fra Kalabrien 03.03-33 01-10-2003
Arbejdsinstruks vedrørende tyndinger 06.02-04 01-10-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 09.04-09 01-10-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser 10.05-05 03-09-2003
Information om natur 10.05-04 02-09-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (I) 03.03-30 01-09-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (II) 03.03-31 01-09-2003
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1979 03.03-32 01-09-2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 03.04-02 01-09-2003
Kvælstofnormer for skov- og pyntegrøntkulturer 04.08-01 01-09-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 08.10-09 01-09-2003
Prioritering af naturen 10.05-03 01-09-2003
Variation mellem afkom af enkelttræer af bøg 03.04-03 01-08-2003
Private skovejere i Danmark 10.05-01 01-08-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 10.05-02 01-08-2003
Stævning kan genskabe egekrat 03.01-09 03-06-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 03.01-08 02-06-2003
Egekrat har behov for drift 03.01-07 01-06-2003
Angreb af honningsvamp i eg 08.07-24 01-05-2003
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 01-04-2003
Rundtræ eller flis i mellemaldrende rødgranbevoksninger 06.03-16 01-04-2003
Egevisnesyge 08.07-23 01-03-2003
Checkliste for borgerinddragelse 09.04-08 01-03-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 10.02-03 01-03-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 09.04-07 02-02-2003
Jordbearbejdning under skærm af rødgran 04.03-08 01-02-2003
Krav til vedligeholdelsen af skovveje 06.11-01 01-02-2003
Vedligeholdelse af skovveje 06.11-02 01-02-2003
Borgerinddragelse 09.04-06 01-02-2003
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 01-12-2002
Nedsæt spredningen af rodfordærver 08.07-22 01-12-2002
Skovflåten 11.02-01 01-12-2002
Kvalitet og vækst i to forsøg med europæiske bøgeprovenienser 03.03-29 01-11-2002
Centraleuropæiske erfaringer med gødskning og kalkning 05.02-07 01-11-2002
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 01-11-2002
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 01-11-2002
Indsamling af svampe i skoven 08.07-21 01-10-2002
Danske råtræpriser over næsten 100 år 10.02-02 01-10-2002
Stævningsskove i Danmark 03.01-03 01-09-2002
Stævningsdrift 03.01-04 01-09-2002
Provenienser af dansk omorikagran 03.03-13 01-09-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.03-28 01-09-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-03 01-09-2002
Plantning under skærm reducerer risikoen for tab af næringsstoffer ved udvaskning. 04.06-13 01-09-2002
Sortkerne hos ask 05.06-10 01-09-2002
Danske råtræprisers forhold til verdensmarkedet 10.02-01 01-09-2002
Jordforsuring under bøg, eg, avnbøg, lind og ær 03.02-01 01-08-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-02 01-08-2002
Regler for anvendelse af husdyrgødning 04.08-02 01-08-2002
Nitrat i vand under skove 08.05-18 01-08-2002
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 01-08-2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 11.00-04 01-08-2002
Løvtræartsserien fra 1973. I 03.02-03 01-06-2002
Oldenfald i bøg af dansk og udenlandsk oprindelse 03.03-27 01-06-2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 03.09-01 01-06-2002
Stormfaldsoparbejdning med brug af gravemaskiner 06.07-02 01-06-2002
Fyrrens knop- og grentørre 08.07-20 01-06-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 09.04-05 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 01-05-2002
Træbrændsler: Brændværdi 07.09-02 01-05-2002
Træbrændsler: Fysiske egenskaber 07.09-03 01-05-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - Kvælstofudvaskning 04.03-07 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.09-08 01-04-2002
Holdbarhed af træpiller 07.04-07 01-03-2002
Sitkagranens krav til voksestedet 03.02-16 01-02-2002
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 01-02-2002
Måling af vandindhold i flis 07.04-06 02-01-2002
Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager 05.06-14 01-01-2002
Brodannelse i flis 07.04-05 01-01-2002
Juletræsudbytter i danske rødgranprovenienser 03.03-26 01-12-2001
Rødgranprovenienser fra Skandinavien, Østeuropa, Tyskland og Letland - vækst og sundhed 03.03-24 01-11-2001
Vækst og nåletab i danske rødgranprovenienser 03.03-25 01-11-2001
Oplagring af brænde i murede bygninger 07.02-07 01-11-2001
Rydning og knusning af stød og hugstaffald efter stormfald 06.07-08 01-10-2001
Jordbearbejdning og plantning efter stormfald 06.07-09 01-10-2001
Kvasrydning efter stormfald 06.07-06 01-09-2001
Maskin- og redskabsløsninger til kvasrydning 06.07-07 01-09-2001
Ny viden om tøndersvamp 08.07-18 01-09-2001
Skovdrift med tøndersvamp 08.07-19 01-09-2001
Skovfyrrens fordringer til voksestedet 03.02-15 01-08-2001
24 egeproveniensers produktion og kvalitet 03.03-23 01-08-2001
ESBEN 08.05-16 01-06-2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 01-06-2001
Fyrrens knækkesygerust 08.07-17 01-06-2001
Europæiske bøgeproveniensers værdiproduktion 03.03-22 01-05-2001
Tøndersvamp og kulsvamp 08.07-08 01-05-2001
Benyttelse af GPS under kronedække 09.03-02 01-05-2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 09.04-04 02-04-2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 01-04-2001
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 09.04-03 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille: Bekæmpelse 08.10-07 01-04-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler I 11.00-01 03-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler II 11.00-02 02-03-2001
Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen 04.02-04 01-03-2001
Små hjuldrevne udkørselsmaskiner 06.04-03 01-03-2001
Råd i douglasgran 08.07-16 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler III 11.00-03 01-03-2001
Naturlig tilgroning efter stormfald 03.01-06 01-02-2001
Plantningsmetodens indflydelse på rodudvikling 04.06-12 01-02-2001
Hugst i ær 05.06-13 01-02-2001
Kombinationsmaskiner i Sverige 06.02-03 01-02-2001
Askens fordringer til voksestedet 03.02-14 01-01-2001
Musegnav i skovkulturer 04.12-08 01-01-2001
Brugerråd i statsskovene 09.13-01 01-01-2001
Tilførsel af stoffer og vand til skoven - træarternes indflydelse 03.02-13 01-12-2000
Skovrejsning på agerjord - Plantemaskiner på stiv jord 04.06-11 01-12-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 04.10-12 01-12-2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 04.19-05 01-12-2000
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 01-12-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 09.04-02 01-12-2000
Kulstofbinding i skove 09.08-02 01-12-2000
Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg 03.02-11 01-11-2000
Rødgranens fordringer til voksestedet 03.02-12 01-11-2000
To forsøg med douglasprovenienser fra Washington og British Columbia 03.03-21 01-11-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 09.07-01 01-11-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 09.07-02 01-11-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 09.10-03 01-11-2000
Slagfaste sikkerhedsruder til traktorer og skovmaskiner 06.00-03 01-10-2000
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 01-10-2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 01-10-2000
Stofkredsløb i de danske skove: NaCl 08.05-13 01-10-2000
Tre forsøg med nordamerikanske sitkagranprovenienser 03.03-20 01-09-2000
Fällboy 06.01-02 01-09-2000
Kædeskud, hvad er det? 11.03-05 01-09-2000
Nåleanalyser kan afsløre gødskningsbehovet hos rødgran 05.02-06 01-08-2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 01-08-2000
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 08.07-15 01-08-2000
Bekæmpelse af mosegrise 04.12-07 01-07-2000
Brunporesvamp 08.07-14 01-06-2000
Kvalitetsklasser for brændselsflis 07.04-03 01-05-2000
Sådan virker GPS-systemet 09.03-01 01-05-2000
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 09.09-07 01-05-2000
Kulstofbinding ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord 04.06-10 01-04-2000
Rodfordærveren - Retningslinjer for stødsmøring 08.07-13 01-04-2000
Rodfordærveren - Skader og biologi 08.07-01 01-04-2000
Rodfordærveren - Skovdriftens og træartsvalgets betydning 08.07-03 01-04-2000
Rodfordærveren - Bekæmpelsesmidler og effekten af stødbehandling 08.07-04 01-04-2000
Stormfald og opformering af barkbiller 08.10-04 01-03-2000
Stormfald og vedlevende insekter 08.10-05 01-03-2000
Slovakiske og karpato-ukrainske rødgranprovenienser 03.03-19 01-02-2000
Et rødegeproveniensforsøg ved Viborg 03.03-18 01-12-1999
Skovrejsning - nitratudvaskning, jordens pH og kulstofbinding 04.06-09 01-12-1999
Langtidsopbevaring af træ til flisning efter stormfald 06.07-05 01-12-1999
Rødeg - to proveniensforsøg på heden Rødeg (Quercus borealis Michaux) 03.03-16 01-11-1999
Internationale proveniensforsøg med vintereg i Danmark 03.03-17 01-11-1999
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 03-10-1999
Høenge i skov 09.12-03 02-10-1999
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 01-10-1999
Rapsolie som brændstof på dieselmotorer 06.08-07 01-10-1999
Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517 06.09-01 01-10-1999
Grundvandsdannelse under skove 09.08-01 01-10-1999
Pleje af moser 09.12-02 01-10-1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 01-09-1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 01-09-1999
Dyb jordbehandling 04.03-06 01-09-1999
Opkvistning i bøg, ask og ær 05.04-01 01-09-1999
Afprøvning af værktøj, maskiner og redskaber i Tyskland 06.00-01 01-09-1999
Gruppetest af grensakse i Tyskland 06.00-02 01-09-1999
Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning 06.09-02 01-09-1999
Sprinklerlagring af uafkortet tømmer 07.02-02 01-09-1999
Hvordan bedømmer man, om træpiller er den ægte vare? 07.04-04 01-09-1999
Hallandssygen - »blødende graner« 08.00-01 01-09-1999
Håndbog for landskabsæstetikere 09.05-01 01-09-1999
Træressourcer i de danske skove over ½ ha 10.04-01 01-09-1999
Traktormonterede flishuggere til skovbrug 06.03-15 01-08-1999
Afprøvning og godkendelse af hagl 09.10-01 01-08-1999
Stofkredsløb i de danske skove: S 08.05-09 01-08-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 09.09-06 01-07-1999
Tørstofproduktion i danske energiskove af pil 03.01-02 01-06-1999
Plantning af ask på Lounkær Skovdistrikt 04.06-02 01-06-1999
Tre forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran 05.02-05 01-06-1999
Befolkningens syn på skovrejsning 09.09-05 01-06-1999
2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt 05.06-12 01-05-1999
Lagring af energipil 07.02-06 01-05-1999
Maskinoversigter - Brændemaskiner 12.00-01 01-05-1999
Forudsætninger for vellykket mekanisk renholdelse 04.10-13 01-04-1999
Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland 05.06-11 01-04-1999
Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer 09.01-01 01-04-1999
Høstning af energipil 06.03-14 01-03-1999
ATV-køretøjer fra Japan 06.19-02 01-03-1999
ATV-køretøjer fra USA og Sverige 06.19-03 01-03-1999
Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt 08.07-12 01-02-1999
Stamtal og skrælleskader i rødgran 08.09-01 01-02-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt 03.03-14 01-01-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt 03.03-15 01-01-1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 09.04-01 01-01-1999
Svampe på eg i skoven 08.07-09 01-12-1998
Svampe som vednedbrydere og parasitter i løvskoven 08.07-10 01-12-1998
Løvtræer særligt udsatte for svampeangreb 08.07-11 01-12-1998
Liftmonterede spil 06.05-01 01-11-1998
3 års erfaringer med rensemidlet GMT Totalaffedter 06.08-06 01-11-1998
Lufttæt lagring af energiflis 07.02-05 01-11-1998
CE-mærkning af motorsave 11.06-01 01-11-1998
Råvildt i skovkulturer 04.12-02 01-10-1998
Yanmar AB231-R - en lille selvkørende opkvistningsmaskine 05.04-03 01-10-1998
Opkvistning af douglasgran 05.04-04 01-10-1998
Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm 05.06-02 01-06-1998
Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden 09.09-04 02-03-1998
Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning 09.09-03 01-03-1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-11 01-01-1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-12 01-01-1998
Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden 05.06-09 01-01-1998
Skovøkologiske udtryk (1) 08.00-04 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (2) 08.00-05 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (3) 08.00-06 01-11-1997
Et proveniensforsøg med bøg 03.03-10 01-10-1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling 04.03-05 01-10-1997
Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold 05.06-08 01-10-1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning 04.03-04 01-09-1997
Stofkredsløb i de danske skove: N 08.05-06 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: P 08.05-07 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: Vand 08.05-08 01-08-1997
Så er det tid til at gennemgå kemiskabet 04.19-03 01-07-1997
Nedsivning af pesticider til grundvandet 04.19-04 01-07-1997
Plantning og såning af eg på agerjord 04.06-04 01-06-1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 1 04.06-05 01-06-1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 2 04.06-06 01-06-1997
Kantareller i dyrket skov 08.07-05 01-05-1997
Vildtafværgning i eg 04.12-01 01-04-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (1) 03.00-01 01-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (2) 03.00-02 01-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (3) 03.00-03 01-03-1997
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt 03.03-09 01-11-1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ II 04.06-08 01-10-1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ I 04.06-07 01-10-1996
Skovtræernes genetiske variation 03.05-02 01-09-1996
Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser 04.01-04 01-09-1996
Topkapning af undervækst under eg 05.05-02 01-09-1996
Vedligeholdelse af hydrauliksystemer 06.08-05 01-08-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mg 08.05-04 01-08-1996
Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder 03.02-05 01-06-1996
Dyrkningstæthed og plantekvalitet 04.05-03 01-06-1996
Silvatec CH 878 og 478 Flismaskiner 06.03-13 01-06-1996
Stormfald: 08.01-01 01-06-1996
Langtidslagring af nåletræplanter på skovdistriktet 04.05-02 01-04-1996
Omkostninger ved levering af lagret flis 06.03-12 01-04-1996
Gravemaskiner udstyret med skovningsaggregat 06.07-04 01-04-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mn 08.05-05 01-04-1996
Hvad er vitalitet i skov? - Hvad er vitalitetsgødskning? 05.02-04 01-03-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Ca 08.05-03 01-03-1996
Bøgeforyngelsens økologi 04.01-03 01-01-1996
Hydraulikslanger til skovmaskiner 06.08-04 01-01-1996
Luftforurening med svovl 08.04-06 01-12-1995
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-01 01-11-1995
Stofkredsløb i de danske skove: K 08.05-02 01-11-1995
Køle-/fryselagrede barrodsplanter 04.05-01 01-10-1995
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-01 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier I 06.08-01 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier II 06.08-02 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier III 06.08-03 01-10-1995
Afprøvning af VW-arbejdsbiler til skovbruget 06.19-01 01-10-1995
Bevoksningsafkom af dansk rødgran 03.03-08 01-09-1995
Dyrkning af fuglekirsebær 05.00-01 01-09-1995
Tidsstudier for flis- og rundtræmetoden i ung gran 06.03-10 01-09-1995
Lastvognstransport på skovveje 06.06-02 01-09-1995
Tilvækstoversigt for fuglekirsebær 09.02-03 01-09-1995
Løvtræartsserien fra 1973. II 03.02-04 01-08-1995
Skovrejsning på agerjord - Etableringssikkerhed 04.02-02 01-06-1995
Skovrejsning på agerjord - Vækststart 04.02-03 01-06-1995
Skader på træer og kulturplanter 08.00-02 01-05-1995
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt i Nordsjælland i 1970 03.03-07 01-11-1994
Et proveniensforsøg med småbladet lind 03.03-05 01-09-1994
Et proveniensforsøg med rødel 03.03-06 01-09-1994
Udbringning af slam i skove 04.09-03 01-09-1994
Fosforgødskning i vestjyske rødgranbevoksninger 05.02-02 01-09-1994
Udrensning i bøg med trykluftstangsaks 05.01-01 01-08-1994
Brændselsflis' størrelsesfordeling 06.03-08 01-08-1994
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 01-08-1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 01-08-1994
Kvalitetsreference ved indkøb af motorsav 05.09-01 01-07-1994
Frisk- og tørvægt pr. rummeter flis for fransk bjergfyr 06.03-07 01-07-1994
Landevejstransport af flis og energirundtræ 06.06-01 01-07-1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 01-07-1994
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 01-07-1994
Energipil 03.01-01 01-06-1994
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 01-06-1994
Proveniensvalg i sitkagran 03.03-01 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser 03.03-02 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993 03.03-03 01-02-1994
Proveniensvalg i eg i Danmark 03.03-04 01-12-1993
FPA gruppetest af grensakse (ørnenæb m.m.) 04.19-02 01-12-1993
Vanriskapning af stilkeg 05.04-02 01-12-1993
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 01-12-1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 01-12-1993
Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer 04.03-03 01-09-1993
Oldenindsamling 04.04-01 01-09-1993
Opbevaring af bog og agern 04.04-02 01-09-1993
Dækafgrøder som alternativ ukrudtsbekæmpelse 04.07-01 01-09-1993
Reolpløjning 04.03-02 01-05-1993
Arbejdsorganisation ved oparbejdning af stormfald 06.07-01 01-02-1993
Stormfaldsoparbejdning med brug af gummihjulslæsser 06.07-03 01-02-1993
Lagring af flis, chunk og brænde fra heltræer 07.02-01 01-02-1993
Anlæg af poppelklonforsøg 03.04-01 01-11-1992
Checkliste for naturlig foryngelse af bøg 04.01-01 01-11-1992
Gødskning med spildevandsslam i skov 04.09-01 01-11-1992
Udvælgelse af hovedtræer i eg 05.06-03 01-11-1992
Brænde 07.04-01 01-11-1992
Afvikling af skærmen ved naturlig foryngelse af bøg 04.02-01 01-09-1992
Jordbearbejdning ved naturlig foryngelse af bøg 04.03-01 01-09-1992
Stabiliserende effekt af opkvistning og topkapning i rødgranrande 05.05-01 01-09-1992
Hugstforsøg i ær - Bregentved 05.06-01 01-09-1992
Udkørselstraktorer 06.04-01 01-09-1992
Afvikling af overstandere i bøge 06.01-01 01-01-0001