Alle Videnblade om Skov og Natur

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Fremme af spontan vegetation efter gran 04.01-08 22-04-2024
Tryg færdsel blandt store græsædende dyr 09.09-34 14-03-2024
Dedikerede habitater til flagermus og fugle 09.06-16 14-11-2023
Veteranisering og træhabitater i skove 09.06-15 13-11-2023
Veterantræer kræver plads og beskyttelse 09.06-14 22-03-2022
Galhveps på agern af stilkeg 08.10-26 29-09-2021
Jættebarkbillen. Biologi og betydning 08.10-01 16-02-2021
Der er snylteplanter overalt i skoven 09.06-13 15-02-2021
Mykorrhiza: vigtig, men nem at overse 09.06-12 14-02-2021
Selvantændelse i flisstakke 11.00-06 06-06-2020
Skove med friluftsliv som formål 09.09-33 04-06-2020
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 08.10-25 03-06-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 08.10-24 02-06-2020
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 09.06-11 31-03-2020
Mikrohabitater som tegn på biodiversitet 09.06-10 30-03-2020
Norske vinteregeprovenienser 03.03-57 15-01-2019
Mere produktive vinteregeprovenienser 03.03-56 14-01-2019
Teknikker til afbrænding på græsarealer 09.12-16 26-05-2016
Afbrænding på græsarealer 09.12-15 25-05-2016
Valg af frøkilder i douglasgran: FP278 03.04-08 24-05-2016
Valg af frøkilder i douglasgran: FP262 03.04-07 21-10-2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP277 03.04-06 20-10-2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 20-10-2015
Sten i skovjorde i Danmark 04.03-10 26-06-2015
Sten og grus i danske skovjorde 04.03-11 26-06-2015
Valg af frøkilder i douglasgran 03.04-05 26-06-2015
Fastgørelse af installationer i træer 09.09-32 25-04-2015
Tilsyn ved installationer i træer 09.09-31 24-04-2015
Produktionen i den primære træindustri 2013 10.04-02 21-04-2015
Træartsvalget 21. Ær 03.02-38 21-01-2015
Træartsvalget 20. Ædelgran 03.02-37 20-01-2015
Installationer i træer 09.09-30 19-01-2015
Bekæmpelse af rynket rose I 09.06-08 26-11-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 09.06-09 26-11-2014
Træartsvalget 19. Vintereg 03.02-36 25-11-2014
Træartsvalget 18. Stilkeg 03.02-35 24-11-2014
Træartsvalget 17. Thuja 03.02-34 30-04-2014
Træartsvalget 16. Spidsløn 03.02-33 29-04-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-07 28-04-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-06 27-04-2014
Rød nåleringplet på fyr 08.07-31 31-01-2014
Ædelgranbarkbille - en ny trussel mod Abies-arter i Danmark 08.10-23 30-01-2014
Ædelgrankræft - en ny sygdom på Abies-arter 08.07-51 30-01-2014
Skovrejsning - regler og tilskud 10.05-08 26-06-2013
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 10.05-09 26-06-2013
Træartsvalget 15. Skovfyr 03.02-32 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen I 09.12-12 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen II 09.12-13 08-05-2013
Træartsvalget 14. Sitkagran 03.02-31 07-05-2013
Træartsvalget 13. Røn 03.02-30 28-02-2013
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 09.12-11 28-02-2013
Træartsvalget 12. Rødgran 03.02-29 27-02-2013
Rødgrans sundhed i Danmark 08.00-09 20-12-2012
Afprøvning af nyudviklet kulturredskab til »punktvis reolpløjning« 04.03-09 19-12-2012
Stor lærkebarkbille 08.10-22 19-12-2012
Bøgens sundhed i Danmark 08.00-08 18-12-2012
Egens sundhed i Danmark 08.00-07 17-12-2012
Træartsvalget 11. Rødel 03.02-28 17-12-2012
Træartsvalget 10. Lærk 03.02-27 16-12-2012
Skovsundhedsovervågning i Danmark 08.00-03 16-12-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg III 03.03-55 22-10-2012
Genstridige konflikter 09.04-30 22-10-2012
Nyt perspektiv 09.04-31 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg II 03.03-54 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg I 03.03-53 22-10-2012
Konflikters dynamik 09.04-29 19-09-2012
Magtbaser og interessebaser 09.04-28 18-09-2012
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.04-27 17-09-2012
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.04-26 16-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg III 03.03-52 16-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg II 03.03-51 15-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg I 03.03-50 14-09-2012
Hvem går ikke så tit tur i skoven? 09.09-29 29-06-2012
Forskellige befolkningsgruppers skovbesøg 09.09-28 28-06-2012
Ti årlige ture i skoven er typisk 09.09-27 27-06-2012
Træartsvalget 9. Lind 03.02-26 26-06-2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 26-06-2012
Friluftsliv i skovene 09.09-26 26-06-2012
Træartsvalget 8. Grandis 03.02-25 25-06-2012
Træartsvalget 7. Fuglekirsebær 03.02-24 24-06-2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 29-05-2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 28-05-2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 28-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 28-05-2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 28-05-2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 27-05-2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 26-05-2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 30-04-2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 30-04-2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 29-04-2012
Træartsvalget 2. Ask 03.02-19 29-04-2012
Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn 04.10-01 24-04-2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i skove og på tømmer 04.11-01 24-04-2012
Træartsvalget 1 - de enkelte træarters økologi og anvendelse 03.02-18 23-04-2012
Underplantning af rødgran 04.01-07 08-03-2012
Taksering af skovressourcer med luftbåren laserscanning 09.01-03 08-03-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 08-03-2012
Bevoksningshøjde målt med luftbåren laserscanning 09.00-01 30-12-2011
Håndtering af vildt og vildtkød 09.10-11 30-12-2011
Tilvæksttab som følge af asketoptørre 08.07-50 31-10-2011
Robinietoptørre 08.07-48 31-10-2011
Udbredelse og konsekvenser af asketoptørre 08.07-49 31-10-2011
Bynke-ambrosie 04.10-03 31-10-2011
Årsagen til asketoptørre 08.07-32 24-10-2011
Sitkagrankloner til biomasseproduktion 03.04-04 22-08-2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 22-08-2011
Angreb af stribet vedborer 08.10-16 15-08-2011
Betydning af forskelle i resistens mod sitkabladlus 08.10-15 05-05-2011
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.06-03 05-05-2011
Naturplejeportalen 09.12-08 05-05-2011
Europæisk visneskimmel i skove 08.07-47 06-04-2011
Udrensning i bøgeselvforyngelser med en kranmonteret fingerklipper 05.01-02 04-04-2011
Effektivitet af kranmonteret fingerklipper til udrensning 05.01-03 04-04-2011
Naturlig tørring af brænde 07.02-08 03-03-2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer I 05.07-25 02-03-2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer II 05.07-26 02-03-2011
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Udslæbning og Udkørsel 06.04-06 12-12-2010
Anerkendt praksis: Udslæbning og udkørsel 06.04-05 11-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Flishugning 06.03-24 10-12-2010
Anerkendt praksis: Flishugning 06.03-23 09-12-2010
Anerkendt praksis: Fældning til flis 06.03-20 08-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Fældning til flis 06.03-22 08-12-2010
Anerkendt praksis: Fældning til flis - skader 06.03-21 07-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Maskinskovning 06.02-09 30-11-2010
Anerkendt praksis: Maskinskovning - skader 06.02-08 29-11-2010
Anerkendt praksis: Maskinskovning 06.02-07 28-11-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Motormanuel skovning 06.01-07 27-11-2010
Anerkendt praksis: Motormanuel skovning II 06.01-06 26-11-2010
Anerkendt praksis: Motormanuel skovning I 06.01-05 25-11-2010
Konstruktiv forhandling 09.04-25 30-10-2010
Anerkendt praksis: Vejvedligeholdelse 06.11-04 29-10-2010
Gør godt samarbejde bedre 09.04-24 29-10-2010
Anerkendt praksis: Vejanlæg 06.11-03 28-10-2010
Fælles problemløsning – Beslutningsdiamanten- 09.04-23 28-10-2010
Anerkendt praksis: Vand 06.00-05 27-10-2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje I 04.10-02 31-08-2010
Konfliktstrategier - Dobbelt-hensyn modellen 09.04-22 31-08-2010
Asketoptørre og honningsvamp 08.07-46 30-08-2010
At tage bestik af situationen - konfliktens 3 dimensioner 09.04-21 30-08-2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje II 04.12-06 30-08-2010
Håndtering af natur-, landskabs- og miljøkonflikter 09.04-20 13-07-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe 08.10-14 13-07-2010
Større værdi i Nordens skove 09.13-02 13-07-2010
Thiram 04.12-05 22-06-2010
Urea 04.11-03 18-06-2010
Phlebiopsis gigantea 04.11-02 17-06-2010
Kvalitetsbeskrivelser for driftstekniske opgaver i skov 09.04-19 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg II 04.06-18 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg III 04.06-19 28-05-2010
Anvendelse af træaske som gødning i skove 04.09-04 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg I 04.02-05 28-05-2010
Genplant Planeten 10.05-07 30-03-2010
Den nødvendige arbejdsskadesikring 11.01-01 30-03-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 08.07-45 22-02-2010
Jagtlejens niveau - beregningsmodel 09.10-10 13-02-2010
Jagtlejens niveau - sammenhæng mellem pris og arealkarakteristika 09.10-09 12-02-2010
Danske jægeres ønsker til jagtudbytte og jagtarealer 09.10-08 11-02-2010
Honningsvamp og skælhat 08.07-44 18-12-2009
Sitkagran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-49 18-12-2009
Indsamling, udkørsel og flishugning af løvtrætoppe 06.03-19 18-12-2009
Betydning af rodfordærver i uensaldrende rødgranbevoksninger 08.07-43 26-11-2009
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 26-11-2009
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.09-04 25-11-2009
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 22-10-2009
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 22-10-2009
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 22-10-2009
Vildtvenlig naturpleje 09.10-07 27-08-2009
Karakteregenskaber for en række douglasgranfrøkilder 03.03-48 27-08-2009
Fældning med hydrauliske hjælpemidler 11.03-10 27-08-2009
Værdien af adgang til den danske natur 09.09-23 15-05-2009
Visuel vurdering af løvtræer 08.07-07 06-05-2009
Skadevoldere på douglasgran 08.07-42 06-05-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 08.07-41 02-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 08.07-40 01-04-2009
Elektronisk rådmåling i enkelttræer 08.07-39 02-03-2009
Rådbedømmelse visuelt og med instrumenter 08.07-38 01-03-2009
Vintereg anvendt til vedproduktion: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-47 09-02-2009
Præcision af håndholdt GPS i skov 09.03-03 30-01-2009
Skovrejsning og cadmiumudvaskning 04.00-05 09-01-2009
Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine 06.05-02 01-01-2009
Hold fokus på sikkerhed ved oparbejdning af stormfald 11.03-09 11-12-2008
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 01-12-2008
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 01-12-2008
Plantning for vildtet 03.03-46 01-12-2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 01-12-2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 01-12-2008
Hvad er bedre vilkår for dyrelivet værd for befolkningen? 09.10-06 01-10-2008
Skoven som græsgang 03.01-35 01-10-2008
Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-44 01-10-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.03-42 01-10-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.03-43 01-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 03.01-36 01-10-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Sikkerhed 11.03-06 03-09-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Motorsaven og dens vedligeholdelse 11.03-07 02-09-2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen i de første år 04.00-03 01-09-2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen på langt sigt 04.00-04 01-09-2008
Strøfald i bevoksninger af fem træarter 03.02-17 01-09-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Filing af motorsavskæde 11.03-08 01-09-2008
Nye produkter fra skovene: Træklatring for sjov 09.09-22 04-04-2008
Nye produkter fra skovene: Sæsonmarkeder 09.09-21 03-04-2008
Nye produkter fra skovene: Skovboliger 09.09-20 02-04-2008
Nye produkter fra skovene: Live-Rollespil 09.09-19 01-04-2008
Nye produkter fra skovene: Mountainbike ruter 09.09-18 04-03-2008
Nye produkter fra skovene: Legeplads til hund og ejer 09.09-17 03-03-2008
Nye produkter fra skovene: Kørsel med slædehunde 09.09-16 02-03-2008
Kulturmodel: Naturlig tilgroning hhv. forceret succession efter renafdrift eller stormfald 05.07-21 01-03-2008
Kulturmodel: Egeblandingskultur efter renafdrift eller stormfald 05.07-24 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af nåletræ 05.07-23 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask og evt. ær 05.07-22 01-03-2008
Nye produkter fra skovene: Børnefødseldag 09.09-15 01-03-2008
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 03-01-2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 02-01-2008
Skovrejsning - Miljømæssige konsekvenser 04.00-01 01-01-2008
Udvikling i bundvegetation ved skovrejsning 04.00-02 01-01-2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 01-01-2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af eg samt skovyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-19 01-01-2008
Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm 05.07-18 01-01-2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-20 01-01-2008
Europæisk bison som naturplejer 03.01-34 01-01-2008
Vurdering af risikotræer 5 08.07-37 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst 05.07-15 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg 05.07-16 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ 05.07-17 01-12-2007
Konvertering til og anlæg af naturnære egebevoksninger 05.07-14 01-12-2007
Konvertering af bøgebevoksninger 05.07-10 01-11-2007
Konvertering af bøg: Skærmfladehugst 05.07-13 01-11-2007
Konvertering af bøg: Kvalitativ gruppehugst 05.07-11 01-11-2007
Konvertering af bøg: Forceret strukturhugst 05.07-12 01-11-2007
ATV-køretøjer fra Kina 06.19-04 01-11-2007
Internationale proveniensforsøg med Vintereg i Danmark II 03.03-41 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 1 08.07-33 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 2 08.07-34 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 4 08.07-36 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 3 08.07-35 01-10-2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 06.01-04 01-09-2007
Konvertering af gran: Hugst for 60 ankertræer 05.07-07 01-09-2007
Konvertering af gran: Skærmstilling 05.07-08 01-09-2007
Konvertering af gran: Modificeret renafdrift (Kulisse, rand.) 05.07-09 01-09-2007
Skovbundsflora i gammel urørt skov 03.01-31 01-09-2007
Græsning - et effektiv middel mod Kæmpebjørneklo 03.01-32 01-09-2007
Produktion af mos i skovbruget 03.01-33 01-09-2007
Hugst og stormfald VII 05.06-24 03-07-2007
Hugst og stormfald VI 05.06-23 02-07-2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 06.01-03 01-07-2007
Hugst og stormfald V 05.06-22 01-07-2007
Konvertering af gran: Hugst for 180 fremtidstræer 05.07-04 01-07-2007
Konvertering af gran: Hugst fra oven uden markering af fremtidstræer 05.07-05 01-07-2007
Konvertering af gran: Systematisk strukturhugst 05.07-06 01-07-2007
Sitkabladlus i gran 08.10-03 01-07-2007
Hugst og stormfald IV 05.06-21 01-05-2007
Konvertering af gran: Hugst for 120 fremtidstræer 05.07-03 01-05-2007
Konvertering af nåletræsbevoksninger 05.07-02 01-05-2007
Konvertering - veje til naturnær skov 05.07-01 01-05-2007
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 01-05-2007
Gren- og vanriskapning af eg 05.04-05 01-05-2007
Hestegræsning og råvildt 09.10-04 01-01-2007
Urørt skov - Skovudviklingstype 94 03.01-30 01-01-2007
Skoveng - Skovudviklingstype 93 03.01-29 01-01-2007
Kvæggræsning og rådyr 09.10-05 01-01-2007
Hugst og stormfald III 05.06-20 03-10-2006
Hugst og stormfald II 05.06-19 02-10-2006
Hugst og stormfald I 05.06-18 01-10-2006
Græsningsskov - Skovudviklingstype 92 03.01-28 01-10-2006
Nationalparker i Danmark – Nogle lokale synspunkter 09.04-18 02-08-2006
Stævningsskov - Skovudviklingstype 91 03.01-27 01-08-2006
Forsøg med vestnorske skovfyrprovenienser 03.03-40 01-08-2006
Vilde spisesvampe som nicheproduktion i skovbruget 09.11-01 01-08-2006
Bevaring og genopretning af høenge 09.12-07 01-08-2006
Nationalparker i Danmark – Hvad mener befolkningen? 09.04-17 01-08-2006
En diameterfordelingsmodel for bøg 09.02-07 03-07-2006
En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg 09.02-06 02-07-2006
Bjergfyr - Skovudviklingstype 82 03.01-26 01-07-2006
En dynamisk bevoksningsmodel for bøg 09.02-05 01-07-2006
Skovfyr, birk og rødgran - Skovudviklingstype 81 03.01-25 01-06-2006
Om kåring af skovfrø og -planter 03.05-01 01-06-2006
Naturnær dyrkningsmodel for bøg 05.06-17 01-06-2006
Flishugning og skimmelsvampe 06.03-18 01-06-2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 01-06-2006
Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61 03.01-23 01-04-2006
Ædelgran og bøg - Skovudviklingstype 71 03.01-24 01-04-2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 01-03-2006
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 01-03-2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 01-03-2006
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 01-02-2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 01-02-2006
Fruesko i danske skove 09.06-05 01-02-2006
Bøg og gran - Skovudviklingstype 14 03.01-15 01-12-2005
Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21 03.01-16 01-12-2005
Eg med lind og bøg - Skovudviklingstype 22 03.01-17 01-12-2005
Eg med skovfyr og lærk - Skovudviklingstype 23 03.01-18 01-12-2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.05-05 01-12-2005
Skovudviklingstyper - Baggrund og begreber 03.01-11 01-11-2005
Bøg - Skovudviklingstype 11 03.01-12 01-11-2005
Bøg med ask og ær - Skovudviklingstype 12 03.01-13 01-11-2005
Bøg med douglasgran og lærk - Skovudviklingstype 13 03.01-14 01-11-2005
Stødrydning mod rodfordærver 08.07-30 01-11-2005
Afspænding og bevægelse I 11.04-01 02-08-2005
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 01-08-2005
Afspænding og bevægelse II 11.04-02 01-08-2005
Naturskoven viser vejen til naturnær skovdrift i bøg 03.01-10 01-07-2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 01-07-2005
Det grå egern 08.09-02 01-05-2005
Hedens værdi for befolkningen 09.04-16 01-05-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed 09.04-15 04-04-2005
Skovrejsning med focus på kreativ etableringspleje 09.04-14 03-04-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger 09.04-13 02-04-2005
Demonstration af nye skovtyper 09.04-12 01-04-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 09.09-14 01-04-2005
Variation mellem danske bøgeprovenienser 03.03-39 01-03-2005
Brænde af nåletræ 07.04-02 01-03-2005
Kombinerede udslæbnings- og udkørselsmaskiner 06.04-04 01-02-2005
"Grøn" motorsavsbenzin 11.00-05 01-02-2005
Afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger 03.03-38 01-12-2004
Håndtering af dækrodsplanter 04.05-04 01-12-2004
Marktryk og køreskader 06.00-04 01-12-2004
Dæktrykregulering 06.04-02 01-12-2004
Er der mere kulstof i skovjorde end i landbrugsjorde i Danmark? 04.06-17 01-11-2004
Flisproduktion og barkbillerisiko 08.10-12 01-11-2004
Forebyggelse og bekæmpelse af typografangreb 08.10-13 01-11-2004
Skovgræsning 03.01-05 01-11-2004
Naarva-Grip fældehoveder 06.02-06 01-10-2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 10.02-04 01-10-2004
Kørsel med ATV'ere 11.06-02 01-10-2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 09.04-11 02-09-2004
Forsøg med provenienser af contortafyr 03.03-37 01-09-2004
Konvertering af rødgran ved underplantning 04.01-06 01-09-2004
Byudvikling og skov tæt 09.04-10 01-09-2004
Haglpatroner til jagt i skov i jagtsæsonen 2004 09.10-02 01-09-2004
Kombinationsmaskiner i nåletræstyndinger 06.02-05 01-07-2004
Rødgran-stribesvamp 08.07-29 01-06-2004
Resultater fra et afstandsforsøg med bøg 04.06-16 01-05-2004
Flishugning med eller uden frakørselstraktor i unge nåletræbevoksninger 06.03-17 01-05-2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 01-05-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 09.09-13 02-04-2004
Overlevelse og højdevækst i forsøg med europæiske provenienser af ædelgran 03.03-36 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 09.09-12 01-04-2004
Flishåndtering kræver filtre 11.02-02 01-04-2004
Elmesyge 08.07-28 01-03-2004
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 01-03-2004
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1980 03.03-34 01-02-2004
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 03.03-35 01-02-2004
Udvaskning af nitrat efter stormfaldet i nåletræsplantager i sønderjylland 04.06-14 01-02-2004
Behandling af elmesyge 08.07-02 01-02-2004
Måldiameterhugst i rødgran 08.07-27 01-02-2004
Ædelgran-nålefiltsvamp 08.07-25 01-12-2003
Ædelgran-gederamsrust 08.07-26 01-12-2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget. 09.09-11 03-11-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 09.09-10 02-11-2003
Naturlig foryngelse af nåletræ 04.01-05 01-11-2003
Gruppevis foryngelse af bøg i to størrelser lysbrønde 04.06-15 01-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove 09.09-09 01-11-2003
Kyoto-protokollen og skovens potentiale 10.05-06 01-11-2003
Provenienser af ædelgran fra Kalabrien 03.03-33 01-10-2003
Arbejdsinstruks vedrørende tyndinger 06.02-04 01-10-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 09.04-09 01-10-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser 10.05-05 03-09-2003
Information om natur 10.05-04 02-09-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (I) 03.03-30 01-09-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (II) 03.03-31 01-09-2003
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1979 03.03-32 01-09-2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 03.04-02 01-09-2003
Kvælstofnormer for skov- og pyntegrøntkulturer 04.08-01 01-09-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 08.10-09 01-09-2003
Prioritering af naturen 10.05-03 01-09-2003
Variation mellem afkom af enkelttræer af bøg 03.04-03 01-08-2003
Private skovejere i Danmark 10.05-01 01-08-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 10.05-02 01-08-2003
Stævning kan genskabe egekrat 03.01-09 03-06-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 03.01-08 02-06-2003
Egekrat har behov for drift 03.01-07 01-06-2003
Angreb af honningsvamp i eg 08.07-24 01-05-2003
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 01-04-2003
Rundtræ eller flis i mellemaldrende rødgranbevoksninger 06.03-16 01-04-2003
Egevisnesyge 08.07-23 01-03-2003
Checkliste for borgerinddragelse 09.04-08 01-03-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 10.02-03 01-03-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 09.04-07 02-02-2003
Jordbearbejdning under skærm af rødgran 04.03-08 01-02-2003
Krav til vedligeholdelsen af skovveje 06.11-01 01-02-2003
Vedligeholdelse af skovveje 06.11-02 01-02-2003
Borgerinddragelse 09.04-06 01-02-2003
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 01-12-2002
Nedsæt spredningen af rodfordærver 08.07-22 01-12-2002
Skovflåten 11.02-01 01-12-2002
Kvalitet og vækst i to forsøg med europæiske bøgeprovenienser 03.03-29 01-11-2002
Centraleuropæiske erfaringer med gødskning og kalkning 05.02-07 01-11-2002
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 01-11-2002
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 01-11-2002
Indsamling af svampe i skoven 08.07-21 01-10-2002
Danske råtræpriser over næsten 100 år 10.02-02 01-10-2002
Stævningsskove i Danmark 03.01-03 01-09-2002
Stævningsdrift 03.01-04 01-09-2002
Provenienser af dansk omorikagran 03.03-13 01-09-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.03-28 01-09-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-03 01-09-2002
Plantning under skærm reducerer risikoen for tab af næringsstoffer ved udvaskning. 04.06-13 01-09-2002
Sortkerne hos ask 05.06-10 01-09-2002
Danske råtræprisers forhold til verdensmarkedet 10.02-01 01-09-2002
Jordforsuring under bøg, eg, avnbøg, lind og ær 03.02-01 01-08-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-02 01-08-2002
Regler for anvendelse af husdyrgødning 04.08-02 01-08-2002
Nitrat i vand under skove 08.05-18 01-08-2002
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 01-08-2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 11.00-04 01-08-2002
Løvtræartsserien fra 1973. I 03.02-03 01-06-2002
Oldenfald i bøg af dansk og udenlandsk oprindelse 03.03-27 01-06-2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 03.09-01 01-06-2002
Stormfaldsoparbejdning med brug af gravemaskiner 06.07-02 01-06-2002
Fyrrens knop- og grentørre 08.07-20 01-06-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 09.04-05 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 01-05-2002
Træbrændsler: Brændværdi 07.09-02 01-05-2002
Træbrændsler: Fysiske egenskaber 07.09-03 01-05-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - Kvælstofudvaskning 04.03-07 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.09-08 01-04-2002
Holdbarhed af træpiller 07.04-07 01-03-2002
Sitkagranens krav til voksestedet 03.02-16 01-02-2002
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 01-02-2002
Måling af vandindhold i flis 07.04-06 02-01-2002
Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager 05.06-14 01-01-2002
Brodannelse i flis 07.04-05 01-01-2002
Juletræsudbytter i danske rødgranprovenienser 03.03-26 01-12-2001
Rødgranprovenienser fra Skandinavien, Østeuropa, Tyskland og Letland - vækst og sundhed 03.03-24 01-11-2001
Vækst og nåletab i danske rødgranprovenienser 03.03-25 01-11-2001
Oplagring af brænde i murede bygninger 07.02-07 01-11-2001
Rydning og knusning af stød og hugstaffald efter stormfald 06.07-08 01-10-2001
Jordbearbejdning og plantning efter stormfald 06.07-09 01-10-2001
Kvasrydning efter stormfald 06.07-06 01-09-2001
Maskin- og redskabsløsninger til kvasrydning 06.07-07 01-09-2001
Ny viden om tøndersvamp 08.07-18 01-09-2001
Skovdrift med tøndersvamp 08.07-19 01-09-2001
Skovfyrrens fordringer til voksestedet 03.02-15 01-08-2001
24 egeproveniensers produktion og kvalitet 03.03-23 01-08-2001
ESBEN 08.05-16 01-06-2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 01-06-2001
Fyrrens knækkesygerust 08.07-17 01-06-2001
Europæiske bøgeproveniensers værdiproduktion 03.03-22 01-05-2001
Tøndersvamp og kulsvamp 08.07-08 01-05-2001
Benyttelse af GPS under kronedække 09.03-02 01-05-2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 09.04-04 02-04-2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 01-04-2001
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 09.04-03 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille: Bekæmpelse 08.10-07 01-04-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler I 11.00-01 03-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler II 11.00-02 02-03-2001
Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen 04.02-04 01-03-2001
Små hjuldrevne udkørselsmaskiner 06.04-03 01-03-2001
Råd i douglasgran 08.07-16 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler III 11.00-03 01-03-2001
Naturlig tilgroning efter stormfald 03.01-06 01-02-2001
Plantningsmetodens indflydelse på rodudvikling 04.06-12 01-02-2001
Hugst i ær 05.06-13 01-02-2001
Kombinationsmaskiner i Sverige 06.02-03 01-02-2001
Askens fordringer til voksestedet 03.02-14 01-01-2001
Musegnav i skovkulturer 04.12-08 01-01-2001
Brugerråd i statsskovene 09.13-01 01-01-2001
Tilførsel af stoffer og vand til skoven - træarternes indflydelse 03.02-13 01-12-2000
Skovrejsning på agerjord - Plantemaskiner på stiv jord 04.06-11 01-12-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 04.10-12 01-12-2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 04.19-05 01-12-2000
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 01-12-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 09.04-02 01-12-2000
Kulstofbinding i skove 09.08-02 01-12-2000
Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg 03.02-11 01-11-2000
Rødgranens fordringer til voksestedet 03.02-12 01-11-2000
To forsøg med douglasprovenienser fra Washington og British Columbia 03.03-21 01-11-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 09.07-01 01-11-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 09.07-02 01-11-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 09.10-03 01-11-2000
Slagfaste sikkerhedsruder til traktorer og skovmaskiner 06.00-03 01-10-2000
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 01-10-2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 01-10-2000
Stofkredsløb i de danske skove: NaCl 08.05-13 01-10-2000
Tre forsøg med nordamerikanske sitkagranprovenienser 03.03-20 01-09-2000
Fällboy 06.01-02 01-09-2000
Kædeskud, hvad er det? 11.03-05 01-09-2000
Nåleanalyser kan afsløre gødskningsbehovet hos rødgran 05.02-06 01-08-2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 01-08-2000
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 08.07-15 01-08-2000
Bekæmpelse af mosegrise 04.12-07 01-07-2000
Brunporesvamp 08.07-14 01-06-2000
Kvalitetsklasser for brændselsflis 07.04-03 01-05-2000
Sådan virker GPS-systemet 09.03-01 01-05-2000
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 09.09-07 01-05-2000
Kulstofbinding ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord 04.06-10 01-04-2000
Rodfordærveren - Retningslinjer for stødsmøring 08.07-13 01-04-2000
Rodfordærveren - Skader og biologi 08.07-01 01-04-2000
Rodfordærveren - Skovdriftens og træartsvalgets betydning 08.07-03 01-04-2000
Rodfordærveren - Bekæmpelsesmidler og effekten af stødbehandling 08.07-04 01-04-2000
Stormfald og opformering af barkbiller 08.10-04 01-03-2000
Stormfald og vedlevende insekter 08.10-05 01-03-2000
Slovakiske og karpato-ukrainske rødgranprovenienser 03.03-19 01-02-2000
Et rødegeproveniensforsøg ved Viborg 03.03-18 01-12-1999
Skovrejsning - nitratudvaskning, jordens pH og kulstofbinding 04.06-09 01-12-1999
Langtidsopbevaring af træ til flisning efter stormfald 06.07-05 01-12-1999
Rødeg - to proveniensforsøg på heden Rødeg (Quercus borealis Michaux) 03.03-16 01-11-1999
Internationale proveniensforsøg med vintereg i Danmark 03.03-17 01-11-1999
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 03-10-1999
Høenge i skov 09.12-03 02-10-1999
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 01-10-1999
Rapsolie som brændstof på dieselmotorer 06.08-07 01-10-1999
Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517 06.09-01 01-10-1999
Grundvandsdannelse under skove 09.08-01 01-10-1999
Pleje af moser 09.12-02 01-10-1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 01-09-1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 01-09-1999
Dyb jordbehandling 04.03-06 01-09-1999
Opkvistning i bøg, ask og ær 05.04-01 01-09-1999
Afprøvning af værktøj, maskiner og redskaber i Tyskland 06.00-01 01-09-1999
Gruppetest af grensakse i Tyskland 06.00-02 01-09-1999
Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning 06.09-02 01-09-1999
Sprinklerlagring af uafkortet tømmer 07.02-02 01-09-1999
Hvordan bedømmer man, om træpiller er den ægte vare? 07.04-04 01-09-1999
Hallandssygen - »blødende graner« 08.00-01 01-09-1999
Håndbog for landskabsæstetikere 09.05-01 01-09-1999
Træressourcer i de danske skove over ½ ha 10.04-01 01-09-1999
Traktormonterede flishuggere til skovbrug 06.03-15 01-08-1999
Afprøvning og godkendelse af hagl 09.10-01 01-08-1999
Stofkredsløb i de danske skove: S 08.05-09 01-08-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 09.09-06 01-07-1999
Tørstofproduktion i danske energiskove af pil 03.01-02 01-06-1999
Plantning af ask på Lounkær Skovdistrikt 04.06-02 01-06-1999
Tre forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran 05.02-05 01-06-1999
Befolkningens syn på skovrejsning 09.09-05 01-06-1999
2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt 05.06-12 01-05-1999
Lagring af energipil 07.02-06 01-05-1999
Maskinoversigter - Brændemaskiner 12.00-01 01-05-1999
Forudsætninger for vellykket mekanisk renholdelse 04.10-13 01-04-1999
Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland 05.06-11 01-04-1999
Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer 09.01-01 01-04-1999
Høstning af energipil 06.03-14 01-03-1999
ATV-køretøjer fra Japan 06.19-02 01-03-1999
ATV-køretøjer fra USA og Sverige 06.19-03 01-03-1999
Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt 08.07-12 01-02-1999
Stamtal og skrælleskader i rødgran 08.09-01 01-02-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt 03.03-14 01-01-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt 03.03-15 01-01-1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 09.04-01 01-01-1999
Svampe på eg i skoven 08.07-09 01-12-1998
Svampe som vednedbrydere og parasitter i løvskoven 08.07-10 01-12-1998
Løvtræer særligt udsatte for svampeangreb 08.07-11 01-12-1998
Liftmonterede spil 06.05-01 01-11-1998
3 års erfaringer med rensemidlet GMT Totalaffedter 06.08-06 01-11-1998
Lufttæt lagring af energiflis 07.02-05 01-11-1998
CE-mærkning af motorsave 11.06-01 01-11-1998
Råvildt i skovkulturer 04.12-02 01-10-1998
Yanmar AB231-R - en lille selvkørende opkvistningsmaskine 05.04-03 01-10-1998
Opkvistning af douglasgran 05.04-04 01-10-1998
Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm 05.06-02 01-06-1998
Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden 09.09-04 02-03-1998
Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning 09.09-03 01-03-1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-11 01-01-1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-12 01-01-1998
Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden 05.06-09 01-01-1998
Skovøkologiske udtryk (1) 08.00-04 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (2) 08.00-05 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (3) 08.00-06 01-11-1997
Et proveniensforsøg med bøg 03.03-10 01-10-1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling 04.03-05 01-10-1997
Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold 05.06-08 01-10-1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning 04.03-04 01-09-1997
Stofkredsløb i de danske skove: N 08.05-06 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: P 08.05-07 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: Vand 08.05-08 01-08-1997
Så er det tid til at gennemgå kemiskabet 04.19-03 01-07-1997
Nedsivning af pesticider til grundvandet 04.19-04 01-07-1997
Plantning og såning af eg på agerjord 04.06-04 01-06-1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 1 04.06-05 01-06-1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 2 04.06-06 01-06-1997
Kantareller i dyrket skov 08.07-05 01-05-1997
Vildtafværgning i eg 04.12-01 01-04-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (1) 03.00-01 01-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (2) 03.00-02 01-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (3) 03.00-03 01-03-1997
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt 03.03-09 01-11-1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ II 04.06-08 01-10-1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ I 04.06-07 01-10-1996
Skovtræernes genetiske variation 03.05-02 01-09-1996
Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser 04.01-04 01-09-1996
Topkapning af undervækst under eg 05.05-02 01-09-1996
Vedligeholdelse af hydrauliksystemer 06.08-05 01-08-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mg 08.05-04 01-08-1996
Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder 03.02-05 01-06-1996
Dyrkningstæthed og plantekvalitet 04.05-03 01-06-1996
Silvatec CH 878 og 478 Flismaskiner 06.03-13 01-06-1996
Stormfald: 08.01-01 01-06-1996
Langtidslagring af nåletræplanter på skovdistriktet 04.05-02 01-04-1996
Omkostninger ved levering af lagret flis 06.03-12 01-04-1996
Gravemaskiner udstyret med skovningsaggregat 06.07-04 01-04-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mn 08.05-05 01-04-1996
Hvad er vitalitet i skov? - Hvad er vitalitetsgødskning? 05.02-04 01-03-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Ca 08.05-03 01-03-1996
Bøgeforyngelsens økologi 04.01-03 01-01-1996
Hydraulikslanger til skovmaskiner 06.08-04 01-01-1996
Luftforurening med svovl 08.04-06 01-12-1995
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-01 01-11-1995
Stofkredsløb i de danske skove: K 08.05-02 01-11-1995
Køle-/fryselagrede barrodsplanter 04.05-01 01-10-1995
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-01 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier I 06.08-01 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier II 06.08-02 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier III 06.08-03 01-10-1995
Afprøvning af VW-arbejdsbiler til skovbruget 06.19-01 01-10-1995
Bevoksningsafkom af dansk rødgran 03.03-08 01-09-1995
Dyrkning af fuglekirsebær 05.00-01 01-09-1995
Tidsstudier for flis- og rundtræmetoden i ung gran 06.03-10 01-09-1995
Lastvognstransport på skovveje 06.06-02 01-09-1995
Tilvækstoversigt for fuglekirsebær 09.02-03 01-09-1995
Løvtræartsserien fra 1973. II 03.02-04 01-08-1995
Skovrejsning på agerjord - Etableringssikkerhed 04.02-02 01-06-1995
Skovrejsning på agerjord - Vækststart 04.02-03 01-06-1995
Skader på træer og kulturplanter 08.00-02 01-05-1995
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt i Nordsjælland i 1970 03.03-07 01-11-1994
Et proveniensforsøg med småbladet lind 03.03-05 01-09-1994
Et proveniensforsøg med rødel 03.03-06 01-09-1994
Udbringning af slam i skove 04.09-03 01-09-1994
Fosforgødskning i vestjyske rødgranbevoksninger 05.02-02 01-09-1994
Udrensning i bøg med trykluftstangsaks 05.01-01 01-08-1994
Brændselsflis' størrelsesfordeling 06.03-08 01-08-1994
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 01-08-1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 01-08-1994
Kvalitetsreference ved indkøb af motorsav 05.09-01 01-07-1994
Frisk- og tørvægt pr. rummeter flis for fransk bjergfyr 06.03-07 01-07-1994
Landevejstransport af flis og energirundtræ 06.06-01 01-07-1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 01-07-1994
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 01-07-1994
Energipil 03.01-01 01-06-1994
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 01-06-1994
Proveniensvalg i sitkagran 03.03-01 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser 03.03-02 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993 03.03-03 01-02-1994
Proveniensvalg i eg i Danmark 03.03-04 01-12-1993
FPA gruppetest af grensakse (ørnenæb m.m.) 04.19-02 01-12-1993
Vanriskapning af stilkeg 05.04-02 01-12-1993
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 01-12-1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 01-12-1993
Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer 04.03-03 01-09-1993
Oldenindsamling 04.04-01 01-09-1993
Opbevaring af bog og agern 04.04-02 01-09-1993
Dækafgrøder som alternativ ukrudtsbekæmpelse 04.07-01 01-09-1993
Reolpløjning 04.03-02 01-05-1993
Arbejdsorganisation ved oparbejdning af stormfald 06.07-01 01-02-1993
Stormfaldsoparbejdning med brug af gummihjulslæsser 06.07-03 01-02-1993
Lagring af flis, chunk og brænde fra heltræer 07.02-01 01-02-1993
Anlæg af poppelklonforsøg 03.04-01 01-11-1992
Gødskning med spildevandsslam i skov 04.09-01 01-11-1992
Brænde 07.04-01 01-11-1992
Udvælgelse af hovedtræer i eg 05.06-03 01-11-1992
Checkliste for naturlig foryngelse af bøg 04.01-01 01-11-1992
Afvikling af skærmen ved naturlig foryngelse af bøg 04.02-01 01-09-1992
Jordbearbejdning ved naturlig foryngelse af bøg 04.03-01 01-09-1992
Stabiliserende effekt af opkvistning og topkapning i rødgranrande 05.05-01 01-09-1992
Hugstforsøg i ær - Bregentved 05.06-01 01-09-1992
Udkørselstraktorer 06.04-01 01-09-1992
Afvikling af overstandere i bøge 06.01-01 01-01-0001