Skovdesign

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Norske vinteregeprovenienser 03.03-57 15-01-2019
Mere produktive vinteregeprovenienser 03.03-56 14-01-2019
Valg af frøkilder i douglasgran: FP278 03.04-08 24-05-2016
Valg af frøkilder i douglasgran: FP262 03.04-07 21-10-2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP277 03.04-06 20-10-2015
Valg af frøkilder i douglasgran 03.04-05 26-06-2015
Træartsvalget 21. Ær 03.02-38 21-01-2015
Træartsvalget 20. Ædelgran 03.02-37 20-01-2015
Træartsvalget 19. Vintereg 03.02-36 25-11-2014
Træartsvalget 18. Stilkeg 03.02-35 24-11-2014
Træartsvalget 17. Thuja 03.02-34 30-04-2014
Træartsvalget 16. Spidsløn 03.02-33 29-04-2014
Træartsvalget 15. Skovfyr 03.02-32 08-05-2013
Træartsvalget 14. Sitkagran 03.02-31 07-05-2013
Træartsvalget 13. Røn 03.02-30 28-02-2013
Træartsvalget 12. Rødgran 03.02-29 27-02-2013
Træartsvalget 11. Rødel 03.02-28 17-12-2012
Træartsvalget 10. Lærk 03.02-27 16-12-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg III 03.03-55 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg II 03.03-54 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg I 03.03-53 22-10-2012
Frøplantage med dansk stilkeg III 03.03-52 16-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg II 03.03-51 15-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg I 03.03-50 14-09-2012
Træartsvalget 9. Lind 03.02-26 26-06-2012
Træartsvalget 8. Grandis 03.02-25 25-06-2012
Træartsvalget 7. Fuglekirsebær 03.02-24 24-06-2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 28-05-2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 27-05-2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 26-05-2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 30-04-2012
Træartsvalget 2. Ask 03.02-19 29-04-2012
Træartsvalget 1 - de enkelte træarters økologi og anvendelse 03.02-18 23-04-2012
Sitkagrankloner til biomasseproduktion 03.04-04 22-08-2011
Sitkagran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-49 18-12-2009
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.09-04 25-11-2009
Karakteregenskaber for en række douglasgranfrøkilder 03.03-48 27-08-2009
Vintereg anvendt til vedproduktion: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-47 09-02-2009
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 01-12-2008
Plantning for vildtet 03.03-46 01-12-2008
Skoven som græsgang 03.01-35 01-10-2008
Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-44 01-10-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.03-42 01-10-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.03-43 01-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 03.01-36 01-10-2008
Strøfald i bevoksninger af fem træarter 03.02-17 01-09-2008
Europæisk bison som naturplejer 03.01-34 01-01-2008
Internationale proveniensforsøg med Vintereg i Danmark II 03.03-41 01-10-2007
Skovbundsflora i gammel urørt skov 03.01-31 01-09-2007
Græsning - et effektiv middel mod Kæmpebjørneklo 03.01-32 01-09-2007
Produktion af mos i skovbruget 03.01-33 01-09-2007
Urørt skov - Skovudviklingstype 94 03.01-30 01-01-2007
Skoveng - Skovudviklingstype 93 03.01-29 01-01-2007
Græsningsskov - Skovudviklingstype 92 03.01-28 01-10-2006
Stævningsskov - Skovudviklingstype 91 03.01-27 01-08-2006
Forsøg med vestnorske skovfyrprovenienser 03.03-40 01-08-2006
Bjergfyr - Skovudviklingstype 82 03.01-26 01-07-2006
Skovfyr, birk og rødgran - Skovudviklingstype 81 03.01-25 01-06-2006
Om kåring af skovfrø og -planter 03.05-01 01-06-2006
Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61 03.01-23 01-04-2006
Ædelgran og bøg - Skovudviklingstype 71 03.01-24 01-04-2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 01-03-2006
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 01-03-2006
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 01-02-2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 01-02-2006
Bøg og gran - Skovudviklingstype 14 03.01-15 01-12-2005
Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21 03.01-16 01-12-2005
Eg med lind og bøg - Skovudviklingstype 22 03.01-17 01-12-2005
Eg med skovfyr og lærk - Skovudviklingstype 23 03.01-18 01-12-2005
Skovudviklingstyper - Baggrund og begreber 03.01-11 01-11-2005
Bøg - Skovudviklingstype 11 03.01-12 01-11-2005
Bøg med ask og ær - Skovudviklingstype 12 03.01-13 01-11-2005
Bøg med douglasgran og lærk - Skovudviklingstype 13 03.01-14 01-11-2005
Naturskoven viser vejen til naturnær skovdrift i bøg 03.01-10 01-07-2005
Variation mellem danske bøgeprovenienser 03.03-39 01-03-2005
Afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger 03.03-38 01-12-2004
Skovgræsning 03.01-05 01-11-2004
Forsøg med provenienser af contortafyr 03.03-37 01-09-2004
Overlevelse og højdevækst i forsøg med europæiske provenienser af ædelgran 03.03-36 01-04-2004
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1980 03.03-34 01-02-2004
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 03.03-35 01-02-2004
Provenienser af ædelgran fra Kalabrien 03.03-33 01-10-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (I) 03.03-30 01-09-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (II) 03.03-31 01-09-2003
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1979 03.03-32 01-09-2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 03.04-02 01-09-2003
Variation mellem afkom af enkelttræer af bøg 03.04-03 01-08-2003
Stævning kan genskabe egekrat 03.01-09 03-06-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 03.01-08 02-06-2003
Egekrat har behov for drift 03.01-07 01-06-2003
Kvalitet og vækst i to forsøg med europæiske bøgeprovenienser 03.03-29 01-11-2002
Stævningsskove i Danmark 03.01-03 01-09-2002
Stævningsdrift 03.01-04 01-09-2002
Provenienser af dansk omorikagran 03.03-13 01-09-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.03-28 01-09-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-03 01-09-2002
Jordforsuring under bøg, eg, avnbøg, lind og ær 03.02-01 01-08-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-02 01-08-2002
Løvtræartsserien fra 1973. I 03.02-03 01-06-2002
Oldenfald i bøg af dansk og udenlandsk oprindelse 03.03-27 01-06-2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 03.09-01 01-06-2002
Sitkagranens krav til voksestedet 03.02-16 01-02-2002
Juletræsudbytter i danske rødgranprovenienser 03.03-26 01-12-2001
Rødgranprovenienser fra Skandinavien, Østeuropa, Tyskland og Letland - vækst og sundhed 03.03-24 01-11-2001
Vækst og nåletab i danske rødgranprovenienser 03.03-25 01-11-2001
Skovfyrrens fordringer til voksestedet 03.02-15 01-08-2001
24 egeproveniensers produktion og kvalitet 03.03-23 01-08-2001
Europæiske bøgeproveniensers værdiproduktion 03.03-22 01-05-2001
Naturlig tilgroning efter stormfald 03.01-06 01-02-2001
Askens fordringer til voksestedet 03.02-14 01-01-2001
Tilførsel af stoffer og vand til skoven - træarternes indflydelse 03.02-13 01-12-2000
Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg 03.02-11 01-11-2000
Rødgranens fordringer til voksestedet 03.02-12 01-11-2000
To forsøg med douglasprovenienser fra Washington og British Columbia 03.03-21 01-11-2000
Tre forsøg med nordamerikanske sitkagranprovenienser 03.03-20 01-09-2000
Slovakiske og karpato-ukrainske rødgranprovenienser 03.03-19 01-02-2000
Et rødegeproveniensforsøg ved Viborg 03.03-18 01-12-1999
Rødeg - to proveniensforsøg på heden Rødeg (Quercus borealis Michaux) 03.03-16 01-11-1999
Internationale proveniensforsøg med vintereg i Danmark 03.03-17 01-11-1999
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 01-10-1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 01-09-1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 01-09-1999
Tørstofproduktion i danske energiskove af pil 03.01-02 01-06-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt 03.03-14 01-01-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt 03.03-15 01-01-1999
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-11 01-01-1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-12 01-01-1998
Et proveniensforsøg med bøg 03.03-10 01-10-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (1) 03.00-01 01-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (2) 03.00-02 01-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (3) 03.00-03 01-03-1997
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt 03.03-09 01-11-1996
Skovtræernes genetiske variation 03.05-02 01-09-1996
Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder 03.02-05 01-06-1996
Bevoksningsafkom af dansk rødgran 03.03-08 01-09-1995
Løvtræartsserien fra 1973. II 03.02-04 01-08-1995
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt i Nordsjælland i 1970 03.03-07 01-11-1994
Et proveniensforsøg med småbladet lind 03.03-05 01-09-1994
Et proveniensforsøg med rødel 03.03-06 01-09-1994
Energipil 03.01-01 01-06-1994
Proveniensvalg i sitkagran 03.03-01 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser 03.03-02 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993 03.03-03 01-02-1994
Proveniensvalg i eg i Danmark 03.03-04 01-12-1993
Anlæg af poppelklonforsøg 03.04-01 01-11-1992