Bevoksningspleje – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Bevoksningspleje

Bevoksningspleje

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Udrensning i bøgeselvforyngelser med en kranmonteret fingerklipper 05.01-02 april 2011
Effektivitet af kranmonteret fingerklipper til udrensning 05.01-03 april 2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer - I 05.07-25 marts 2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer II 05.07-26 marts 2011
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 oktober 2009
Kulturmodel: Naturlig tilgroning hhv. forceret succession efter renafdrift eller stormfald 05.07-21 marts 2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask og evt. ær 05.07-22 marts 2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af nåletræ 05.07-23 marts 2008
Kulturmodel: Egeblandingskultur efter renafdrift eller stormfald 05.07-24 marts 2008
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 januar 2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 januar 2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 januar 2008
Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm 05.07-18 januar 2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af eg samt skovyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-19 januar 2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-20 januar 2008
Konvertering til og anlæg af naturnære egebevoksninger 05.07-14 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst 05.07-15 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg 05.07-16 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ 05.07-17 december 2007
Konvertering af bøgebevoksninger 05.07-10 november 2007