Bevoksningspleje

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Udrensning i bøgeselvforyngelser med en kranmonteret fingerklipper 05.01-02 04-04-2011
Effektivitet af kranmonteret fingerklipper til udrensning 05.01-03 04-04-2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer I 05.07-25 02-03-2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer II 05.07-26 02-03-2011
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 22-10-2009
Kulturmodel: Naturlig tilgroning hhv. forceret succession efter renafdrift eller stormfald 05.07-21 01-03-2008
Kulturmodel: Egeblandingskultur efter renafdrift eller stormfald 05.07-24 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af nåletræ 05.07-23 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask og evt. ær 05.07-22 01-03-2008
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 03-01-2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 02-01-2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 01-01-2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af eg samt skovyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-19 01-01-2008
Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm 05.07-18 01-01-2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-20 01-01-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst 05.07-15 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg 05.07-16 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ 05.07-17 01-12-2007
Konvertering til og anlæg af naturnære egebevoksninger 05.07-14 01-12-2007
Konvertering af bøgebevoksninger 05.07-10 01-11-2007
Konvertering af bøg: Skærmfladehugst 05.07-13 01-11-2007
Konvertering af bøg: Kvalitativ gruppehugst 05.07-11 01-11-2007
Konvertering af bøg: Forceret strukturhugst 05.07-12 01-11-2007
Konvertering af gran: Hugst for 60 ankertræer 05.07-07 01-09-2007
Konvertering af gran: Skærmstilling 05.07-08 01-09-2007
Konvertering af gran: Modificeret renafdrift (Kulisse, rand.) 05.07-09 01-09-2007
Hugst og stormfald VII 05.06-24 03-07-2007
Hugst og stormfald VI 05.06-23 02-07-2007
Hugst og stormfald V 05.06-22 01-07-2007
Konvertering af gran: Hugst for 180 fremtidstræer 05.07-04 01-07-2007
Konvertering af gran: Hugst fra oven uden markering af fremtidstræer 05.07-05 01-07-2007
Konvertering af gran: Systematisk strukturhugst 05.07-06 01-07-2007
Hugst og stormfald IV 05.06-21 01-05-2007
Konvertering af gran: Hugst for 120 fremtidstræer 05.07-03 01-05-2007
Konvertering af nåletræsbevoksninger 05.07-02 01-05-2007
Konvertering - veje til naturnær skov 05.07-01 01-05-2007
Gren- og vanriskapning af eg 05.04-05 01-05-2007
Hugst og stormfald III 05.06-20 03-10-2006
Hugst og stormfald II 05.06-19 02-10-2006
Hugst og stormfald I 05.06-18 01-10-2006
Naturnær dyrkningsmodel for bøg 05.06-17 01-06-2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 01-03-2006
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 01-04-2003
Centraleuropæiske erfaringer med gødskning og kalkning 05.02-07 01-11-2002
Sortkerne hos ask 05.06-10 01-09-2002
Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager 05.06-14 01-01-2002
Hugst i ær 05.06-13 01-02-2001
Nåleanalyser kan afsløre gødskningsbehovet hos rødgran 05.02-06 01-08-2000
Opkvistning i bøg, ask og ær 05.04-01 01-09-1999
Tre forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran 05.02-05 01-06-1999
2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt 05.06-12 01-05-1999
Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland 05.06-11 01-04-1999
Yanmar AB231-R - en lille selvkørende opkvistningsmaskine 05.04-03 01-10-1998
Opkvistning af douglasgran 05.04-04 01-10-1998
Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm 05.06-02 01-06-1998
Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden 05.06-09 01-01-1998
Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold 05.06-08 01-10-1997
Topkapning af undervækst under eg 05.05-02 01-09-1996
Hvad er vitalitet i skov? - Hvad er vitalitetsgødskning? 05.02-04 01-03-1996
Dyrkning af fuglekirsebær 05.00-01 01-09-1995
Fosforgødskning i vestjyske rødgranbevoksninger 05.02-02 01-09-1994
Udrensning i bøg med trykluftstangsaks 05.01-01 01-08-1994
Kvalitetsreference ved indkøb af motorsav 05.09-01 01-07-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 01-06-1994
Vanriskapning af stilkeg 05.04-02 01-12-1993
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 01-12-1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 01-12-1993
Udvælgelse af hovedtræer i eg 05.06-03 01-11-1992
Stabiliserende effekt af opkvistning og topkapning i rødgranrande 05.05-01 01-09-1992
Hugstforsøg i ær - Bregentved 05.06-01 01-09-1992