Vedteknologi

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Naturlig tørring af brænde 07.02-08 03-03-2011
Brænde af nåletræ 07.04-02 01-03-2005
Træbrændsler: Brændværdi 07.09-02 01-05-2002
Træbrændsler: Fysiske egenskaber 07.09-03 01-05-2002
Holdbarhed af træpiller 07.04-07 01-03-2002
Måling af vandindhold i flis 07.04-06 02-01-2002
Brodannelse i flis 07.04-05 01-01-2002
Oplagring af brænde i murede bygninger 07.02-07 01-11-2001
Kvalitetsklasser for brændselsflis 07.04-03 01-05-2000
Sprinklerlagring af uafkortet tømmer 07.02-02 01-09-1999
Hvordan bedømmer man, om træpiller er den ægte vare? 07.04-04 01-09-1999
Lagring af energipil 07.02-06 01-05-1999
Lufttæt lagring af energiflis 07.02-05 01-11-1998
Lagring af flis, chunk og brænde fra heltræer 07.02-01 01-02-1993
Brænde 07.04-01 01-11-1992