Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
24 egeproveniensers produktion og kvalitet 03.03-23 august 2001
Skovfyrrens fordringer til voksestedet 03.02-15 august 2001
ESBEN 08.05-16 juni 2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 juni 2001
Fyrrens knækkesygerust 08.07-17 juni 2001
Tøndersvamp og kulsvamp 08.07-08 maj 2001
Europæiske bøgeproveniensers værdiproduktion 03.03-22 maj 2001
Benyttelse af GPS under kronedække 09.03-02 maj 2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 09.04-04 april 2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 april 2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-07 april 2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 april 2001
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 09.04-03 april 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 11.00-01 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 11.00-02 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 11.00-03 marts 2001
Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen 04.02-04 marts 2001
Råd i douglasgran 08.07-16 marts 2001
Små hjuldrevne udkørselsmaskiner 06.04-03 marts 2001
Hugst i ær 05.06-13 februar 2001
Plantningsmetodens indflydelse på rodudvikling 04.06-12 februar 2001
Naturlig tilgroning efter stormfald 03.01-06 februar 2001
Kombinationsmaskiner i Sverige 06.02-03 februar 2001
Musegnav i skovkulturer 04.12-08 januar 2001
Askens fordringer til voksestedet 03.02-14 januar 2001
Brugerråd i statsskovene 09.13-01 januar 2001
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 04.10-12 december 2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 04.19-05 december 2000
Skovrejsning på agerjord - Plantemaskiner på stiv jord 04.06-11 december 2000
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 december 2000