Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Grundlæggende viden om motorsav og savning 1 11.03-06 september 2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning 2 11.03-07 september 2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning 3 11.03-08 september 2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen i de første år 04.00-03 september 2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen på langt sigt 04.00-04 september 2008
Strøfald i bevoksninger af fem træarter 03.02-17 september 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-22 april 2008
Nye produkter fra skovene 09.09-21 april 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-20 april 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-19 april 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-18 marts 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-17 marts 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-16 marts 2008
Kulturmodel: Naturlig tilgroning hhv. forceret succession efter renafdrift eller stormfald 05.07-21 marts 2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask og evt. ær 05.07-22 marts 2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af nåletræ 05.07-23 marts 2008
Kulturmodel: Egeblandingskultur efter renafdrift eller stormfald 05.07-24 marts 2008
Nye produkter fra skovene: 09.09-15 marts 2008
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 januar 2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 januar 2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 januar 2008
Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm 05.07-18 januar 2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af eg samt skovyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-19 januar 2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-20 januar 2008
Skovrejsning - Miljømæssige konsekvenser 04.00-01 januar 2008
Udvikling i bundvegetation ved skovrejsning 04.00-02 januar 2008
Europæisk bison som naturplejer 03.01-34 januar 2008
Konvertering til og anlæg af naturnære egebevoksninger 05.07-14 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst 05.07-15 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg 05.07-16 december 2007