Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Konvertering af gran: Hugst for 120 fremtidstræer 05.07-03 maj 2007
Gren- og vanriskapning af eg 05.04-05 maj 2007
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 maj 2007
Skoveng - Skovudviklingstype 93 03.01-29 januar 2007
Urørt skov - Skovudviklingstype 94 03.01-30 januar 2007
Hestegræsning og råvildt 09.10-04 januar 2007
Kvæggræsning og rådyr 09.10-05 januar 2007
Hugst og stormfald III 05.06-20 oktober 2006
Hugst og stormfald II 05.06-19 oktober 2006
Hugst og stormfald I 05.06-18 oktober 2006
Græsningsskov - Skovudviklingstype 92 03.01-28 oktober 2006
Nationalparker i Danmark 09.04-18 august 2006
Stævningsskov - Skovudviklingstype 91 03.01-27 august 2006
Forsøg med vestnorske skovfyrprovenienser 03.03-40 august 2006
Vilde spisesvampe som nicheproduktion i skovbruget 09.11-01 august 2006
Nationalparker i Danmark 09.04-17 august 2006
Bevaring og genopretning af høenge 09.12-07 august 2006
En diameterfordelingsmodel for bøg 09.02-07 juli 2006
En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg 09.02-06 juli 2006
Bjergfyr - Skovudviklingstype 82 03.01-26 juli 2006
En dynamisk bevoksningsmodel for bøg 09.02-05 juli 2006
Naturnær dyrkningsmodel for bøg 05.06-17 juni 2006
Skovfyr, birk og rødgran - Skovudviklingstype 81 03.01-25 juni 2006
Om kåring af skovfrø og -planter 03.05-01 juni 2006
Flishugning og skimmelsvampe 06.03-18 juni 2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 juni 2006
Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61 03.01-23 april 2006
Ædelgran og bøg - Skovudviklingstype 71 03.01-24 april 2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 marts 2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 marts 2006