Dato: 01-04-2003 | Videnblad nr. 04.06-27 Emne: Plantning

Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer

På Have & Landskab på Hindsgavl Slot i 2001 handlede et af temaerne om at genskabe alléen ned til slottet. Målet var blandt andet at undersøge effekten af opbygningsbeskæring og betydningen af ukrudtsbekæmpelse de første år efter etablering. Skov & Landskab har fulgt træernes vækst, og allerede nu efter to vækstsæsoner er der resultater, der peger på vigtigheden af at bekæmpe ukrudt rundt om nyplantede træer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-27
Forfattere: Palle Kristoffersen og Thomas B. Randrup