Dato: 01-12-2004 | Videnblad nr. 06.00-06 Emne: Generelt

Invasive Pileurter - et voksende problem i Danmark

De store Pileurter er et stort problem mange steder. De danner store, tætte bestande, der udkonkurrerer den oprindelige vegetation. Bekæmpelse af de store Pileurter er besværlig og kræver en vedvarende indsats over en årrække. Gør man ingenting, må man forvente et meget stort problem i fremtiden, hvor udbredelsen vil gå ud over den naturlige flora og fauna samt være årsag til ødelagte vejbelægninger og eroderede skråninger langs vandløb.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-06
Forfattere: Carsten Callisen og Rita Merete Buttenschøn