Dato: 01-05-2006 | Videnblad nr. 06.00-21 Emne: Generelt

Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder

Når Kæmpe-Bjørneklo står tæt sammen i store blomstrende bestande er det svært at forveksle den med andre plantearter. Men planten skal oftes bekæmpes på et udviklingstrin, hvor den kun er 50 cm høj og endnu ikke har udviklet blomsterstængel – og så er der risiko for forveksling og dermed unødig bekæmpelse af andre planter.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-21
Forfattere: Charlotte Deleuran Nielsen og Hans Peter Ravn

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt