Dato: 25-09-2012 | Videnblad nr. 03.19-18 Emne: Diverse

2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer

Beskrivelse af produktkategorier

En ny »Kvalitetsstandard for planteskoletræer« beskriver højstammede gade- og vejtræer, stambuske, flerstammede træer og søjleformede træer. Standarden udspringer af behovet for mere præcise beskrivelser af træer for at opkvalificere brugen af forskellige typer træer og for at styre produktionen i planteskolen.

Denne kvalitetsstandard for planteskoletræer omfatter følgende produktkategorier: Højstammede gade- og vejtræer, stambuske, flerstammede træer, søjleformede træer.

»Kvalitetsstandard for planteskoletræer« omfatter også generelle beskrivelser og definitioner, herunder rødder, som er gældende for alle kategorier af træer. Dette er beskrevet i Videnblad nr. 3.19-17.

Kvalitetstandarden er udarbejdet i regi af netværket PartnerLandskab fra 2010-2012.

Højstammede gade- og vejtræer

Højstammet gade- og vejtræGade- og vejtræer betegner den del af træsortimentet, der har en vækstform og vækstkraft, som muliggør løbende opstamning til 4,5 m, som er kravet til fritrumsprofil ved vejanlæg.

Højstammede træer har en jævn afsmalnende stamme, der er ret i hele sin højde med tydeligt markeret topskud. Stammen afviger maksimalt +/- 3 cm fra centerlinien målt fra rodhals til toppens begyndelse. Rethedskravet gælder op til 4,5 m’s højde, hvorefter større afvigelser accepteres. Rethedskravet gælder også ved basis af podede træer og ved reguleringer foretaget ved opbinding af nyt topskud.

De flerårige regulerede kronegrene er jævnt fordelt op ad stammen med maksimalt 2 grene i samme højde. Kronegrene er jævnt fordelt rundt om stammen med maksimalt 90o uden grene. Typisk grenantal er 6-9 pr. meter stamme. Kronegrene er uden flerårige forgreninger på de første 50 cm fra stammen.

Højstammede træer er opstammede til, eller kan opstammes til, de anførte stammehøjder i tabellen nedenfor. Under den angivne stammehøjde kan der være kronegrene forberedt til opstamning ved at have tykkelser under halvdelen af stammediameter.

Handelstørrelse måles som stammeomfang i 1 m’s højde over rodhals. Højstammede træer leveres fra størrelse 14-16 cm stammeomfang. Leveres med klump.

Stammetykkelse

Stammehøjde

Totalhøjde

Kronebredde

Omfang

Diameter

Forberedt til opstamning til

Vejledende

Vejledende

(1 m højde i cm)

(1 m højde i cm)

(højde i cm)

(højde i cm)

(bredde i cm)

14

-

16

4,5

-

5,1

200

400

125

16

-

18

5,1

-

5,7

225

425

150

18

-

20

5,7

-

6,4

250

450

175

20

-

25

6,4

-

8,0

275

500

200

25

-

30

8,0

-

9,5

300

550

225

Størrelsesoversigt over højstammede gade- og vejtræer.

Stambuske

StambuskeStambuske er træer uden opstamning med kronegrene fra 30-50 cm over rodhals. Stambuske har én gennemgående midterakse og naturligt voksende kronegrene, der danner en krone, som er smallest foroven.

Den gennemgående afsmalnende stamme er uden ensidig krumning, og der er ingen krav til rethed.

Der er typisk 6-12 jævnt fordelt kronegrene per meter stamme startende. Kronegrene er jævnt fordelt rundt om stammen med maksimalt 90o uden grene.

Stambuske har en vis variation inden for partier.

Handelsstørrelse måles som stammeomfang i 1 m’s højde over rodhals. Stambuske leveres fra størrelse 12-14 cm stammeomfang. Leveres med klump.

Flerstammede træer

Flerstammet træFlerstammede træer har 2-5 stammer. Forgreningen sker maksimalt 30 cm over rodhals uden gennemgående midterstamme og uden rod- og vildskud. De enkelte stammer er opretvoksende uden krav til rethed og uden krydsende stammer. Nogle arter har alle stammer udgående fra jordoverfladen.

Flerstammede træer kan være produceret som sammenplantninger, typisk for arter med spidse grenvinkler.

Stammerne er oprenset til 1 m’s højde og forberedt til opstamning til minimum 2 m’s højde. Sidegrene fra 1 til 2 m’s højde er under halvdelen af stammetykkelse.

Handelstørrelse måles som stammeomfang i 1 m’s højde og sorteres så minimum 2 stammer er i ét af flg. størrelsesintervaller; 10-15, 15-20, 20-25 cm.

Højde- og breddemål kan angives til vejledning.

Leveres med klump bestemt af antal stammer inden for størrelsesintervaller.

Søjleformede træer

Søjleformede træerSøjleformede træer har én gennemgående stamme, der afsmalner jævnt op gennem kronen. Stammen er ret og uden ensidig krumning.

De flerårige regulerede kronegrene er jævnt fordelt op ad stammen med typisk 6-12 grene per meter.

Søjleformede træer kan leveres som:

  1. Stambuske med kronegrene fra 30-50 cm over rodhals fra størrelse 12-14 cm.
  2. Højstammede opstammet til 2 m’s højde fra størrelse 14-16 cm.

Handelsstørrelse måles som stammeomfang i 1 m’s højde. Leveres med klump.Videnblad nr.: 03.19-18
Forfatter: Palle Kristoffersen