Dato: 29-10-2009 | Videnblad nr. 03.03-57 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Engelsk inspiration - Grønne vejledninger

I dette Videnblad præsenteres en oversigt over engelske vejledninger og rapporter, der kan hjælpe til at kvalificere parkforvalterens arbejde.

I England arbejder man med begrebet »enabler« – en der støtter og gør muligt – i dette tilfælde i arbejdet med at planlægge og forvalte de grønne områder. Windermere 2009. Foto: Bibi Lisbet Edinger Plum

I England arbejder man med begrebet »enabler« – en der støtter og gør muligt – i dette tilfælde i arbejdet med at planlægge og forvalte de grønne områder. Windermere 2009. Foto: Bibi Lisbet Edinger Plum

I England udgiver staten løbende vejledninger og rapporter, der kan hjælpe parkforvaltningerne i deres arbejde med at opfylde politiske målsætninger og skabe kvalitet og sammenhæng i den grønne infrastruktur. Rapporterne er udarbejdet i forhold til den lovgivningsmæssige sammenhæng og forvaltningsmæssige tradition, der findes i England. Eksempelvis er der krav og anbefalinger om at indgå offentlig-private partnerskaber, involvering af lokalsamfund og frivillige organisationer samt dokumentation af kvaliteten i arbejdet gennem resultatmål. Alligevel er der meget i rapporterne, som kan anvendes til inspiration og strukturering af de danske parkforvaltningers arbejde.

»Enabler«

I England anvendes begrebet »enabler« (facilitator) om organisationer og professionelle aktører, der støtter lokale og regionale myndigheder i arbejdet med blandt andet planlægning og forvaltning af den grønne infrastruktur. Støtten sker blandt andet gennem vejledninger og anbefalinger, workshops og kurser, samt direkte konsulentbistand til kommunerne. Støtten omsætter og formidler målene i lovgivning og politik, samt forskningsbaseret viden til effektive og innovative værktøjer, der kan anvendes direkte i praksis. CABE Space har siden sin oprettelse i 2003 været en af de vigtigste statslige organisationer i koordineringen af dette arbejde. Tabel 1 giver en oversigt over en række af de væsentligste vejledninger og rapporter, som kan være til inspiration i de danske natur- og parkforvaltninger.

Sammenhæng i lovgivningen

I England er der en politisk og administrativ forståelse af at gode parker, åbne pladser og gader bidrager til et bedre byliv. Hensyn i planlægningen og forvaltningen til åbne områder og grøn infrastruktur er en fast og indskrevet del af de nationale politikker. På nationalt plan findes en række lovgivningsmæssige krav beskrevet i en lettilgængelig form i en række »Planning Policy Guidelines« (PPG) og »Planning Policy Statements« (PPS). I tabel 2 er der opstillet en række af de vigtigste. PPG17 »Planlægning for åbne arealer, sport og rekreation« fra 2002 er et nøgledokument i lovgivningen, der refereres til på nationalt såvel som på lokalt plan. PPG17 stiller krav til, at lokale myndigheder skal foretage indgående analyse og evaluering af eksisterende og fremtidige behov for åbne arealer, sport og rekreative muligheder. Den tilhørende vejledning anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang i dette arbejde, herunder at der er behov for at undersøge hvordan åbne arealer imødekommer identificerede lokale behov i forhold til beboere, natur, biodiversitet og miljø.

Anvendelse herhjemme

Selvfølgelig kan ikke alt, hvad der er udviklet i en engelsk kontekst, anvendes herhjemme. Fx er der forskelle i planlægningslovgivningen, problemstillinger i planlægningen, det politiske landskab og organiseringen af det kommunale selvstyre. På trods af sådanne forskelle er der både lettilgængelig og kvalificeret inspiration i de engelske vejledninger og anbefalinger. De rapporter vi har valgt at fremhæve, kan anvendes til at kvalificere arbejdet på henholdsvis det overordnede niveau for en grøn infrastruktur samt på niveauet for den individuelle park.

Tabel 1. »Grønne« vejledninger og rapporter i England

Open Space Strategies – Best Practice Guidance. CABE Space 2009

En vejledning til arbejdet med strategier for parker og åbne områder.

Making the invisible visible: the real value of park assets. CABE Space 2009

En vejledning til fastsættelse af en parks værdi baseret på opgørelse af investeringsomkostninger.

Greenspace Quality – a guide to assessment, planning and strategic development. Greenspace Scotland 2008

En vejledning til hvordan kvaliteten i et grønt område kan vurderes og udvikles.

It’s our space – a guide for community groups working to improve public space. CABE Space 2007

Inspiration og vejledning til lokalgrupper, der involveres i byfornyelse og andre projekter relateres til parker og åbne rum i byerne.

Urban parks – do you know you’re getting value for money? CABE Space 2006

En rapport der undersøger sammenhænge mellem kvalitet og finansiering.

Paying for parks – eight models for funding green space. CABE Space 2006

Rapporten opstiller otte forskellige alternativer i finansiering af grønne områder.

Parks needs parkforce. CABE Space 2005

En rapport der beskriver arbejdet i parker og grønne områder og nødvendigheden af kvalificerede medarbejder.

Start with the park – creating sustainable urban green spaces in areas of housing growth and renewal. CABE Space 2005

En vejledning til skabelsen og vedligehold af gode byrum i område- og byfornyelser.

The value of public space. CABE Space 2004

Beskriver hvordan parker af høj kvalitet kan bidrage med økonomisk, social og miljømæssig værdi.

Raising the standard, the manual of the Green Flag Award. The Civic Trust 2004

En vejledning til arbejdet i det engelske program for kvalitet i grønne områder.

Manifesto for Better Public Spaces. CABE Space 2004

Program for CABE Spaces formål og arbejde med at skabe bedre parker, grønne områder og byrum.

Rapporterne er alle frit tilgængelige på nettet (se links)

Tabel 2. »Grønne« Policy Guidelines og Statements i England

PPS1: Delivering Sustainable Development, 2005

Fremhæver vigtigheden af at planlægning går på tværs af kravene i den traditionelle planlægning for at skabe bæredygtig udvikling.

The supplement to PPS1: Planning and Climate Change, 2007

Fremhæver hvordan åbne områder kan bidrage til at afhjælpe konsekvenserne af klimaforandringer.

PPS3: Housing, 2006

Fremhæver vigtigheden af åbne områder i gode lokalsamfund.

PPS6: Planning for Town Centres, 2005

Fremhæver vigtigheden af godt design af åbne områder og bygninger I bycentre.

PPS9: Biodiversity and Geological Conservation, 2005

Fremhæver en strategisk tilgang til fremme og bevarelse af biodiversitet og geologiske elementer i både by og landområder.

PPS11: Regional Spatial Strategies, 2004

Beskriver kravene til planlægning på regionsniveau.

PPS12: Local Spatial Planning, 2008

Beskriver kravene til planlægning på lokalt niveau.

PPG15: Planning and the Historic Environment, 1994

Fremhæver vigtigheden af at nogle åbne områder spille en lige så stor rolle for den historiske forståelse i by og land som bygninger.

PPG16: Archaeology and Planning, 1990

Beskriver regeringens politik for bevarelse og registrering af arkæologiske landskaber og fund.

PPG17: Planning for Open Space, Sport and Recreation, 2002

Fremhæver at myndigheder skal foretage grundig analyse af nuværende og kommende behov i lokalsamfundet for åbne områder, sport og rekreative muligheder.

PPS25: Planning and Flood Risk, 2006

Fremhæver vigtigheden af åbne områder i bekæmpelsen af stormflod.

PPS: Planning Policy Statement, PPG: Planning Policy Guidance.

 

CABE Space
CABE Space er en del af Kommissionen for arkitektur, bygninger og byrum
(CABE – Commission for Architecture and the Built Environment), der blev
nedsat af den engelske regering i 2003. CABE Space arbejder med at udbrede god praksis inden for design og forvaltning af parker, gader, pladser og andre åbne rum i byerne. CABE og CABE Space er finansieret af den engelske stat.Videnblad nr.: 03.03-57
Forfattere: Andrej Christian Lindholst og Bibi Lisbet Edinger Plum

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt