Dato: 29-09-2010 | Videnblad nr. 05.06-45 Emne: Græs

Tuegræs på golfbaner - erfaringer fra Hornbæk golfbane

Mange golfklubber kæmper med tuegræsområder, der forstyrrer golfspillet kraftigt. Der forsøges med mange tiltag for at reducere problemet. En radikal løsning kan være at lægge nyt rullegræs. En sådan omlægning bør dog følges op af en plejeplan, så problemet ikke opstår igen.

Tuegræs nær green. Foto: Anne Mette Dahl Jensen

Tuegræs nær green. Foto: Anne Mette Dahl Jensen

Tuegræsområderne findes primært i nærgreenområderne, hvor der er meget slid fra spillerne og deres golfvogne. Områderne er domineret af kraftige rajgræstuer, hvor der alt efter årstiden findes lidt græs imellem eller bar jord i løbet af en tør sommer. Den primære årsag til at problemet forværres er, at plejen af disse områder negligeres, da fokus oftest er rettet mod greens.

Rajgræstuerne forstyrrer spillerne meget, og som spiller bliver man straffet, hvis ens bold ligger op af en tue, specielt hvis den ligger foran tuen.

Omlægning med rullegræs

Dette eksempel stammer fra Hornbæk golfbane, der i efteråret 2009 (1.-2. uge i oktober) omlagde områder med tuegræs. Her blev græsmåtten skrællet af i 5-10 cm dybde med gravemaskine og fræset i 20-30 cm dybde med en stennedlægningsfræser. Området blev derefter revet fri for sten, og ca. 5 cm sandblandet muld blev påført og let komprimeret. Oven på blev rullegræsset (engrapgræs, rajgræs og rødsvingel) lagt, og efterfølgende blev der vandet om natten i ca. en uge.

Desuden blev der gødet med en NPK 6-5-25 gødning, dresset med fairway dress og til sidst tromlet let med en havetromle. I vandmættede områder blev der lagt et dræn samt et lag ekstra muld.

Resultatet er, at der i foråret 2010 stod nogle optimale greenområder uden de spilforstyrrende rajgræstuer. Eneste ulempe er den æstetiske. Rullegræsset har en anden farve end det omkringliggende, men det ændrer sig på sigt efterhånden, som der eftersås.

Tabel 1. Udgifter forbundet med renovering af tuegræsarealerne (anlægsfasen).
Mængde Pris (kr.)
Rullegræs 600 m2 18.500
Dressing

3 m2

750

Supermuld

28 m2 6.600
Gødning 10 kg 250
Dræn 1.800
Leje stennedlægger

2.600

I alt – materialer

 

 

30.500

Timer (egne folk)

125

Rullegræsset blev leveret ad to gange. Den ene portion rullegræs var frisk og meget grøn, mens den anden var mere medtaget – tør og gul. Erfaringen er, at det græs som i dag ser pænest ud, er det, som havde det dårligst, da det blev lagt. Forklaringen må være, at den første portion græs simpelthen havde fået for meget gødning.

Om efteråret når jordtemperaturen bliver lav, går græsserne ind i en »dvaletilstand«, og rodaktiviteten aftager. For megen gødning holder dog græsset i en form for »kunstig forlænget vækstperiode« som bevirker, at oplagringen af sukkerstoffer (fruktaner) i rodbasis reduceres. Det er ikke en fordel for græsset, da disse sukkerstoffer skal fungere som en madpakke, når græsset starter sin vækst i foråret.

Det lyder måske voldsomt helt at omlægge arealerne med tuegræs, men Hornbæk Golfklub mener, det er en god investering (Tabel 1) og ikke mindst medlemmerne har noteret en kraftig forbedring af spillefladen.

Omlægning bør følges af plejeplan

En omlægning bør efterfølges af øget fokus på vedligehold af nærgreenområderne, og der bør samtidig med omlægningen udarbejdes en plejeplan for potentielle tuegræsområder. Vedligehold kan inkludere topdressing, eftersåning, prikning og vertikalskæring.

Det er vigtigt at samme problem ikke skabes igen. Der bør derfor også gøres mere for at lede spillerne væk fra potentielle tuegræsområder evt. med synligt snore og pinde samt klipning af tydelige stier nær greens.

Græsområder med tuegræs nær green 4 er skrællet af. Foto: Per Kammer

Græsområder med tuegræs nær green 4 er skrællet af. Foto: Per Kammer

Der lægges rullegræs nær greenen på hul 10, på det areal som tidligere var fyldt med rajgræstuer. Foto: Per Kammer

Der lægges rullegræs nær greenen på hul 10, på det areal som tidligere var fyldt med rajgræstuer. Foto: Per Kammer

Umiddelbart efter udlægningen af rullegræs i oktober 2009. Foto: Per Kammer

Umiddelbart efter udlægningen af rullegræs i oktober 2009. Foto: Per Kammer

Hul 4 – Hornbæk Golfbane forår 2010. Her var tidligere tuegræs. Foto: Søren Petersen

Hul 4 – Hornbæk Golfbane forår 2010. Her var tidligere tuegræs. Foto: Søren Petersen

 Videnblad nr.: 05.06-45
Forfattere: Anne Mette Dahl Jensen og Søren Petersen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt