Dato: 01-04-1999 | Videnblad nr. 05.23-07 Emne: Beskyttelse mod skader fra salt og næringsstof-ubalance

Saltskader og afstanden til vejkanten

Afstanden fra vejkant til plante har en markant effekt på både salttilførsel og salt i jordvæsken. Ved at plante mere end 2 m fra vejkanten, opnår man i hvert fald i milde vintre en beskyttelseseffekt, der er lige så god som opstilling af halmkegler eller parallelbeskyttelser. Hvor belastningen af vejsalt formodes at være stor, eller hvor der er behov for at placere træerne tæt ved vejen, bør man beskytte træerne mod salt med en firkant af halmmåtter.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.23-07
Forfattere: Thomas B. Randrup, Lars Bo Pedersen og Morten Ingerslev