Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 05.23-09 Emne: Beskyttelse mod skader fra salt og næringsstof-ubalance

Vejsalts optagelse i træer

Træer optager vejsalt både fra jorden og gennem saltdråber og støv, der afsættes på stamme, grene, knopper og blad-ar. Nogle træarter er mere følsomme end andre, og påvirkningen giver sig forskellige udslag. Blandt en række unge forsøgstræer var bøg den mest følsomme efterfulgt af lind, ahorn og hestekastanie.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.23-09
Forfattere: Thomas B. Randrup, Lars Bo Pedersen, Henrik Saxe og Georg Paludan Møller