Dato: 03-04-2009 | Videnblad nr. 05.26-28 Emne: Beskyttelse mod skader fra svampe

Fortolkning af elektronisk rådmåling 1

– træer med synligt svampeangreb

I forbindelse med risikovurdering af træer kan en visuel vurdering af et svampeangrebet træ suppleres med en elektronisk rådmåling. Fortolkning er nemmere for visse svampearter.

Skov & Landskab har investeret i det nyeste udstyr til rådmåling i form af en PICUS© – Sonic Tomograph (se Videnblad 5.26-27). Vi er i gang med at opbygge erfaring i brugen af dette instrument, herunder hvordan måleresultater skal tolkes. Dette Videnblad giver eksempler på konkrete vurderinger, hvor placering af frugtlegemer og andre visuelle symptomer sammen med resultater fra rådmålinger sammenlignes med det aktuelle råd efter fældning. I Videnblad 5.26-29 vises eksempler på rådmåling af træer uden synligt svampeangreb.

Giftsumak / galæblesumak (Rhus chinensis) med lakporesvamp, kronesymptomer siden 2004. Frugtlegemer på stammebasis i mere end 10 år, og på to sider af stammen, så kraftigt råd er forventeligt. Rådmåling viser udbredt råd. Efter fældning bekræftes rådmåling, idet centrum af stamme er helt nedbrudt (blå cirkel). Der er også kraftig misfarvning af den øvrige del af stammebasis, hvilket indikerer, at svampen er i gang med nedbrydning. Råddet gik ca. 1,5 meter op i stammen. Røde pile peger på det samme sted på stammen.
Giftsumak / galæblesumak (Rhus chinensis) med lakporesvamp, kronesymptomer siden 2004. Frugtlegemer på stammebasis i mere end 10 år, og på to sider af stammen, så kraftigt råd er forventeligt. Rådmåling viser udbredt råd. Efter fældning bekræftes rådmåling, idet centrum af stamme er helt nedbrudt (blå cirkel). Der er også kraftig misfarvning af den øvrige del af stammebasis, hvilket indikerer, at svampen er i gang med nedbrydning. Råddet gik ca. 1,5 meter op i stammen. Røde pile peger på det samme sted på stammen.
Bøg (Fagus sylvatica) med angreb af kæmpe-knippeporesvamp, som er synligt som frugtlegemer og kronesymptomer. Normalt kan denne svamp ikke konstateres ved rådmåling i stammebasis, medmindre angrebet er vidt fremskredent. Rådmåling udført 80 cm over jorden viser kraftigt centralt råd (blå cirkel). Efter fældning bekræftes dette, idet træet er hult langt ned i roden og har et mørkt, vandrukkent råd i samme side som de synlige frugtlegemer af kæmpe-knippeporesvamp. Desuden afsløres et udbredt råd af kulsvamp (grøn cirkel). Dette var ikke synligt på ydersiden (ingen frugtlegemer) og heller ikke ved rådmåling, trods spredt forekomst af grønne pletter. Røde pile peger på det samme sted på stammen (målepunkt 1). Fotos: Iben M. Thomsen; Grafik: Ole Sejr Jakobsen
Bøg (Fagus sylvatica) med angreb af kæmpeporesvamp, som er synligt som frugtlegemer og kronesymptomer. Normalt kan denne svamp ikke konstateres ved rådmåling i stammebasis, medmindre angrebet er vidt fremskredent. Rådmåling udført 80 cm over jorden viser kraftigt centralt råd (blå cirkel). Efter fældning bekræftes dette, idet træet er hult langt ned i roden og har et mørkt, vandrukkent råd i samme side som de synlige frugtlegemer af kæmpeporesvamp. Desuden afsløres et udbredt råd af kulsvamp (grøn cirkel). Dette var ikke synligt på ydersiden (ingen frugtlegemer) og heller ikke ved rådmåling, trods spredt forekomst af grønne pletter. Røde pile peger på det samme sted på stammen (målepunkt 1). Fotos: Iben M. Thomsen; Grafik: Ole Sejr Jakobsen
Eksempel på rådmåling af bøg med skællet stilkporesvamp
Bøg med frugtlegeme af skællet stilkporesvamp i tvege. Indfaldsvej er uden tvivl det ene af to store beskæringssår, som sidder på modstående sider af den ene tvege. Svampen er kommet frem næsten hvert år siden 2002. Rådmåling skete lige under tvege og viste et stærkt nedbrudt område på tværs af stammen, hvilket var værre end forventet ud fra de ydre symptomer. Presset fra den asymmetriske krone vil formentlig få træet til at knække eller flække i det rådangrebne område inden for nogle få år. Fotos: Iben M. Thomsen; Grafik: Ole Sejr Jakobsen

Konklusion

Ud fra disse og andre erfaringer med rådmåling på træer med svampeangreb har vi draget følgende konklusioner:

  • Rådmåling fungerer på mange træarter.
  • Rådmåling ved angreb af lakporesvamp giver et ret præcist resultat.
  • Rådmåling af kulsvamp undervurderer typisk råddets omfang, og hvis der ikke er synlige frugtlegemer, kan svampens tilstedeværelse nemt overses, da aftegninger er svage.
  • Rådmåling ved angreb af kæmpe-knippeporesvamp giver kun resultat, hvis råddet er nået op i stødhøjde. Angrebet vil da være langt fremskredent.

Vi har endnu ikke afprøvet PICUS© – Sonic Tomograph overfor tøndersvamp, svovlporesvamp, honningsvamp og skælhatte, og vi mangler at få bekræftet resultatet af måling på et træ med skællet stilkporesvamp (se eksempel nedenfor).

Rådmåling på træer med synligt svampeangreb kan være nyttigt, hvis der kun er frugtlegemer et enkelt sted på træet. Hvis der er frugtlegemer på flere sider af træet, vil en rådmåling typisk bare bekræfte diagnosen om udbredt og kraftigt råd i stammen.Videnblad nr.: 05.26-28
Forfattere: Ole Sejr Jakobsen og Iben M. Thomsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt