Dato: 31-01-2022 | Videnblad nr. 03.00-30 Emne: Generelt

Sæt mere fokus på det byggede miljøs potentialer

Et ph.d.-projekt har undersøgt sammenhænge mellem materielle og immaterielle kvaliteter i fire offentlige byrum i København og Amsterdam. Resultaterne bekræfter, at opfattelsen af stille steder – i bred forstand – rækker videre end lydmiljø og grønne kvaliteter og også omfatter det byggede miljøs potentiale for stimulering af resonans, flow og balance. Det peger på relationen mellem den tætte by og ’stille’ steder som en aktuel og vigtig vinkel på bæredygtig byudvikling, der kan være med til at kvalificere planlægningen.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.