Dato: 18-03-2019 | Videnblad nr. 03.03-26 Emne: Livet i byen

Storbyboere tager oftest på weekend- og ferierejser

En spørgeskemaundersøgelse viser, at man oftere tager på weekend- og ferierejser og oftere bruger fly, når man bor på Østerbro i København, end når man bor i Borup på Midtsjælland. Undersøgelsen er led i et ph.d.-projekt om transportadfærd.

Undersøgelsen af transportadfærd viser, at 44 % af de adspurgte beboere på Østerbro har foretaget tre eller flere ferierejser inden for de sidste 12 måneder. Det er mere end dobbelt så mange som i Borup. Foto: Thomas Sick Nielsen
Undersøgelsen af transportadfærd viser, at 44 % af de adspurgte beboere på Østerbro har foretaget tre eller flere ferierejser inden for de sidste 12 måneder. Det er mere end dobbelt så mange som i Borup. Foto: Thomas Sick Nielsen

Vælger personer, der bor i byen, mere bæredygtige transportformer end dem, der bor uden for storbyerne eller i landdistrikter? Som del af et ph.d.-projekt på IGN blev en omfattende spørgeskemaundersøgelse af transportadfærd gennemført i maj 2016. Den sammenligner adfærden på Østerbro og i Borup – i dagligdagen og på weekendrejser og ferier. Resultaterne er baseret på svar fra 261 beboere på Østerbro og 177 beboere i Borup.

Den første del af undersøgelsen (se Videnblad nr. 03.03-25) viser, at personer, som bor i storbyen, i dagligdagen vælger mere bæredygtige transportformer end dem, der bor uden for København. Personer i Borup (4.600 indbyggere) på Midtsjælland kan næsten ikke klare sig uden bil. Men hvordan ser en helhedsbetragtning af transportadfærden ud, når man også inkluderer weekend- og ferierejser?

Weekendrejser

Respondenterne blev spurgt om, hvor mange weekendrejser (maks. tre overnatninger) de foretog indenfor de sidste 12 måneder. Resultaterne viser, at dem, der bor på Østerbro, tager oftere på weekendrejser end dem, der bor i Borup (se figur 1). 53 % af de adspurgte i Borup foretog ingen eller en-to weekendrejser, mens det gælder for 43 % på Østerbro. Derimod havde 33 % af respondenterne på Østerbro foretaget seks eller flere weekendrejser indenfor de sidste 12 måneder, mens det var 24 % i Borup.

Figur 1. Antal weekendrejser i de sidste 12 måneder.
Figur 1. Antal weekendrejser i de sidste 12 måneder.

Adgang til sommerhus

Figur 2. Adgang til sommerhus.
Figur 2. Adgang til sommerhus.

Den statistiske analyse har derudover vist en væsentlig sammenhæng mellem antallet af weekendrejser og adgang til et sommerhus: personer, der har adgang til et sommerhus, tager flere weekendrejser. Resultaterne viser også, at andelen af personer, der har adgang til et sommerhus (se figur 2), er meget højere på Østerbro (47 %) end i Borup (21 %). Disse resultater antyder, at flere personer, der bor i storbyen, foretager regelmæssige weekendrejser til et sommerhus for til en vis grad at kompensere for manglen på grønne og rekreative områder i den tætte by.

Ferierejser

Et tilsvarende billede viser sig, når man ser på ferierejser (flere end tre overnatninger) (se figur 3): De fleste af respondenterne fra Borup (63 %) foretog en eller to ferierejser, mens det var tilfældet for 41 % på Østerbro. Derimod havde 44 % på Østerbro foretaget tre eller flere ferierejser inden for de sidste 12 måneder. Det er mere en dobbelt så mange som i Borup.

Figur 3. Antal ferierejser i de sidste 12 måneder.
Figur 3. Antal ferierejser i de sidste 12 måneder.

Transportmiddel

Ud over antal weekend- og ferierejser er der også en markant forskel i valget af transportmiddel for at rejse til en feriedestination (se figur 4): Beboere fra Borup bruger oftere bilen til at komme på ferie end dem fra Østerbro. Derimod vælger respondenter fra Østerbro oftest at flyve og meget oftere end beboerne fra Borup. Tog og bus som transportmiddel til feriedestinationen spiller en mindre rolle for alle respondenter. Dog bruges det mere af personer fra Østerbro end af dem fra Borup.

Figur 4. Transportmidler til feriedestinationen i de sidste 12 måneder.
Figur 4. Transportmidler til feriedestinationen i de sidste 12 måneder.

Helhedsbetragtning

Samlet set viser resultaterne, at en mere bæredygtig transport i dagligdagen i et vist omfang udlignes af en mindre bæredygtig transportadfærd på weekend- og ferierejser. Det angår både frekvensen (et større antal rejser) og valget af transportmiddel (fly). Det vil sige, at dem, der bor i den tætte by og typisk bruger mere bæredygtige transportmidler i hverdagen (gå, cykel, offentlig transport), bruger mindre bæredygtige transportmidler på rejser.

De underliggende forklaringer er ikke ligetil og sandsynligvis en kombination af faktorer: f.eks. indikerer weekendrejser til sommerhuse i nogen grad kompenserende adfærd. Desuden spiller visse livsstile og livsfaser en stor rolle. F.eks. har børnefamilier, der er flyttet ud af byen, ofte en bil, som de så også kan bruge til weekend- og ferieture. Til sidst kan nævnes, at den lette adgang til Københavns lufthavn fra byens centrum til en vis grad kan fremme anvendelsen af fly.

Kilde:
Juliane Große: Urban structure and sustainable transport.


Videnblad: 03.03-26
Forfattere: Juliane Große og Christian Fertner

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt