Dato: 01-11-1999 | Videnblad nr. 04.00-01 Emne: Generelt

Arealanvendelse i Danmark nu og i fremtiden

Det danske landskab

Det danske landskab vil ændre sig i de kommende år. Årsagen er grundvandsbeskyttelse, skovrejsning, naturgenopretning og naturbeskyttelse. Traditionelt har vi knyttet forandringerne i landskabet til skillelinjen mellem by og land. Men nu føjes nye skillelinjer mellem eng, ager og skov til.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.00-01
Forfatter: Niels Boje Groth og Andreas Höll