Skovrejsning – Københavns Universitet

Skovrejsning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 november 2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 november 2014
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 04.03-14 marts 2005
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 04.03-13 oktober 2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 februar 2004
Private skovejere i Danmark 04.03-10 juni 2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 juni 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 april 2003
Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning 04.03-08 oktober 2002
Skov - en eftertragtet nabo 04.03-07 september 2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 04.03-06 april 2002
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 marts 2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 marts 2001
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 december 2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 november 2000
Hvem planter skov - og hvorfor? 04.03-01 marts 2000