Skovrejsning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Nye skove kan gøres attraktive for friluftsliv fra starten 04.03-17 27-04-2020
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 18-11-2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 18-11-2014
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 04.03-14 01-03-2005
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 04.03-13 01-10-2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 01-02-2004
Private skovejere i Danmark 04.03-10 01-06-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 01-06-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 01-04-2003
Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning 04.03-08 01-10-2002
Skov - en eftertragtet nabo 04.03-07 01-09-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 04.03-06 01-04-2002
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 01-03-2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 01-03-2001
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 01-12-2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 01-11-2000
Hvem planter skov - og hvorfor? 04.03-01 01-03-2000