Landskabsudvikling

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Megamarker reducerer variationen i landskabet 04.01-07 02-11-2018
Markvejenes rekreative funktion 04.01-06 17-01-2017
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 20-10-2016
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 04.01-04 29-08-2015
Kolindsund: ny natur 04.01-03 29-08-2013
Landbrug i bynære områder 04.01-01 01-12-2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 01-12-2007